Norwegian-English translation of tospann

Translation of the word tospann from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tospann in English

tospann
allmenn? tandem
Synonyms for tospann
Anagrams of tospann
Similar words

 
 

Wiki
Tospann er når man kjører med to hester. Kusken sitter med en tømme, men de er festet annerledes en ved kjøring av én hest. Tømmene festes i bittet til hestene, det festes på vanlig måte på den venstre hesten venstre side og på den høyre hestens høyre side.

More examples
1.Det blir et flott tospann, for det er to nydelige hester jeg har fått fatt i.
2.Meningen er å kjøre (i) tospann, men politiet mente at en hest passet bedre i trafikken, sier Johannessen.
3.Uten Frode hadde jeg ikke maktet oppgaven i Verona, sier Agnar, men med et tospann av vestlendinger går det meste.
4.Men det er en absolutt forutsetning at grunnlaget for personlig samarbeide er til stede, sier Lindebrække, som selv var Høyres inspirerende, drivende formann i de borgerliges gjennombruddstid 196270, i tospann med senere statsminister og utenriksminister John Lyng.
5.Begge imponerte - og det gjorde banens beste, Jan Lønnemo, i tospann med Frank" Elgen" Grønlund.
6.Men fordi Televerket var en av søkerne ble også generell konsesjon for hele Oslo kommune behandlet, og her er det altså nå Televerket, Oslo distrikt og Janco KabelTV A / S skal trekke i tospann.
7.Når partiene i midten opptrer i tospann, er de i stand til å stille opp et alternativ som velgerne tar alvorlig.
8.Rudolf Persson på bukken med tospann utenfor hovedinngangen på Bogstad.
9.Ruth Sandal og Bjarne Orten blir et sterkt tospann i landets største turnkrets.
10.Trener Andreas Morisbak (i tospann med Egil" Drillo" Olsen), mener at noen mirakelkur for opprykk ikke finnes, så ungt og urutinert som laget er.
Your last searches