Norwegian-English translation of transe

Translation of the word transe from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transe in English

transe
psykologinoun trance
  medisinnoun trance
Synonyms for transe
Anagrams of transe
Similar words

 
 

More examples
1.Beruset av myter og mystikk, og allehånde pikante forklaringer om hvor og hvordan man er kommet på sporet av skjønne klenodier, hensetter han oss i en slags transe.
Your last searches