Norwegian-English translation of transformere

Translation of the word transformere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transformere in English

transformere
elektrisitetverb transform
Synonyms for transformere
More examples
1.Først i 1926 klarte man å transformere ned spenningen fra 110 til 220 volt til 20.
2.Arbeiderpartiets forslag går ut på å" transformere en del av oljeformuen over i næringsvirksomhet".
3.Dersom all den glød som ligger bak hvert invektiv kunne la seg transformere til varme, ville problemene som har utløst dem, bokstavelig talt smelte bort.
4.Et lønnsomt produksjonsliv gir stor grad av handlefrihet, men vi trenger også samfunnsforskning i bred forstand for å transformere den materielle velstand til det gode liv.
5.Filosofien bak næringsplanen er at vi nå må søke å transformere en del av oljeformuen over i næringsvirksomhet som kan gi grunnlag for trygg sysselsetting og lønnsom virksomhet også på lengre sikt, fremholdt Gunnar Berge.
6.Man ønsker å transformere vår oljeformue til næringsvirksomhet som er konkurransedyktig og lønnsom.
Similar words

 
 

transformere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) transformeretransformerendetransformert
Indikative
1. Present
jegtransformerer
dutransformerer
hantransformerer
vitransformerer
deretransformerer
detransformerer
8. Perfect
jeghar transformert
duhar transformert
hanhar transformert
vihar transformert
derehar transformert
dehar transformert
2. Imperfect
jegtransformerte
dutransformerte
hantransformerte
vitransformerte
deretransformerte
detransformerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde transformert
duhadde transformert
hanhadde transformert
vihadde transformert
derehadde transformert
dehadde transformert
4a. Future
jegvil/skal transformere
duvil/skal transformere
hanvil/skal transformere
vivil/skal transformere
derevil/skal transformere
devil/skal transformere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha transformert
duvil/skal ha transformert
hanvil/skal ha transformert
vivil/skal ha transformert
derevil/skal ha transformert
devil/skal ha transformert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle transformere
duville/skulle transformere
hanville/skulle transformere
viville/skulle transformere
dereville/skulle transformere
deville/skulle transformere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha transformert
duville/skulle ha transformert
hanville/skulle ha transformert
viville/skulle ha transformert
dereville/skulle ha transformert
deville/skulle ha transformert
Imperative
Affirmative
dutransformer
viLa oss transformere
deretransformer
Negative
duikke transformer! (transformer ikke)
dereikke transformer! (transformer ikke)
Your last searches