Norwegian-English translation of transistor

Translation of the word transistor from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transistor in English

transistor
radionoun transistor radio, transistor
  elektronikknoun transistor
Derived terms of transistor
Similar words

 
 

Wiki
Denne artikkel omhandler elektronikkomponenter. For transistor i betydningen radiomottager, se transistorradio.

More examples
1.Regner man en transistor pr. informasjonsbit som skal lagres, vil de nye 256 Kbrikkene kreve et mønster av minst en kvart million transistorer.
2.Radioen var en mellomstor transistor med fabrikkmerket fra en kjent utenlandsk produsent.
Your last searches