Norwegian-English translation of transitt

Translation of the word transitt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transitt in English

transitt
allmennnoun transit
Similar words

 
 

More examples
1.Ca. 100 000 flyktninger befinner seg i området, der det er opprettet både transitt og vanlige leirer for dem, sier Anna Ubostad.
2.Det er ikke tillatt å seile gjennom norsk farvann - i transitt - uten statslos.
3.Det er mange eksempler på at flyktninger i transitt har oppholdt seg i leir i opptil fire år noen endog enda lenger.
4.Og når et land er hjemsøkt av munn og klovsyke, er reglene helt klare ; vi tillater ikke at dyr derfra, eller dyr som har reist i transitt gjennom landet, slippes inn i Norge.
5.Videre sender Postmuseet et nyoppbygget eksponat" Transitt Hamburg", som viser den sentrale rollen byen Hamburg hadde som transittsted for postforsendelser til og fra Norge.
6.Agcas medsammensvorne Oral Celik, som man aldri har funnet sporet av, og Berik Celenk, som er skipsreder og skal drive stort med narkotika og våpenhandel i transitt gjennom Bulgaria.
7.De nordiske land vil skjerpe beredskapen mot narkotika ytterligere, ved å utplassere politi og tolltjenestemenn i transitt eller produksjonsland for narkotika.
8.Det er ikke vanskelig å forestille seg hvilke problemer dette medfører for det reisende publikum, spesielt for dem i transitt gjennom Oslo.
9.For avsender av lasten hadde ikke på forhånd skaffet seg tillatelse fra departementet til å frakte våpen i transitt gjennom Norge.
10.Idag bor det 700 asylsøkere i transitt i Trelleborg.
11.Men alle kjenner vi dem som om våren driver sine angloamerikanske eller latinske sprogstudier, før de sommerstid, som interrailere, underveis mot Sevilla, Firenze eller Tripolis, toger gjennom Tyskland nærmest i transitt.
12.Når det gjelder den fransknorske samhandel har Norge grunn til å være fornøyd, med et overskudd på 5060 millioner kroner i det direkte varebyttet når man regner med skip, olje og gass - og hele 2,53 milliarder kroner hvis man, som franskmennene, regner med den norske olje og gass som går til Frankrike i transitt gjennom VestTyskland og Storbritannia.
13.Når det gjelder gruppen handelsfartøy som har elvebåter ombord som last, er den nå i vanlig transitt og følger vanlige regler for handelsfartøyers gjennomseiling.
14.Sjefen for passpolitiet på Kastrup lufthavn utenfor København, Lennart Søderberg, sier til Aftenposten at tilgangen på iranske asylsøkere som er kommet til Kastrup i transitt, har vært svært begrenset den siste tiden.
15.Transitt skal utvides, men vi kan ikke utvide efter de mest uheldige omstendigheter heller, sier Kari Sandberg.
Your last searches