Norwegian-English translation of transportør

Translation of the word transportør from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transportør in English

transportør
transport - mannnoun conveyor, conveyer
  transport - kvinnenoun conveyor, conveyer
Similar words

 
 

More examples
1.Norcem er selv stor transportør og har egne skip.
2.Ved en bedre samordning av transportvirksomheten, burde lønnsomheten såvel for transportør som transportbruker kunne bedres betraktelig, mener Norstrøm.
3.Sjøørreten overlever - merkelig nok, men man har en mistanke om at den kan være transportør av parasitten.
Your last searches