Norwegian-English translation of transportbånd

Translation of the word transportbånd from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

transportbånd in English

transportbånd
produksjonnoun conveyor, conveyer, conveyor belt
Similar words

 
 

Wiki
Et transportbånd er et belte - vanligvis av gummi - som løper rundt to eller flere hjul og transporterer gods fra den ene til den andre enden av båndet. Transportbånd har mange bruksområder, alt fra transport av bagasje på flyplasser til transport av stein og malm i gruver og pukkverk.

More examples
1.Vi har for tiden to typer transportbånd på Sentralstasjonen, sier informasjonssjef Reidar Høymork i NSB.
2.Det er blitt et" rom" i rommet, et virkningsfullt og uvanlig kunstverk, i grå nyanser, hvor byggematerialene er gamle bussdekk, kilovis med sort gummispon og slitte transportbånd, kombinert med store trykk i sort og hvitt.
3.Det var over 700 mennesker i gruben da brannen brøt ut i et transportbånd 2,5 kilometer fra inngangen onsdag formiddag.
4.I praksis betyr det at de skal fungere som teknisk hjelpetjeneste under heisestopp, frakting av farlig gods eller havari på sjøen, for fastklemte personer i transportbånd, i bergingsoppgaver efter trafikkulykker, flycrash og oversvømmelser.
5.Nå skal mudringsmaskinen få et transportbånd, og vasspesten skal lastes på containere ute i vannet.
6.Baoshan har en nybygget havn for 100 000tonnere med toppmoderne transportbånd.
7.De som ikke er sluknet i baren, stormer avgårde i lange korridorer og når via transportbånd, busser, heiser og rulletrapper sin efterlengtede himmeltur.
8.Den neddykkende skorpen kommer til å fungere som et transportbånd som frakter avfallet ned mot store dyp, der det efter hvert kan blandes med jordmantelens glødende bergarter.
9.En svisjende sortering og stablingsmaskin teller aviser og stokker bunker til såkalte standardpakker før den ekspederer dagens aftenavis videre på et nytt transportbånd og ut på lasterampene.
10.Fra å være et tomt dagbrudd har det nye anlegget forandret bildet til et" virvar" av transportbånd i alle retninger, skriver avisen.
11.Monteringsarbeidene av knusere og transportbånd begynte i desember ifjor og nå står anlegget ferdig.
12.Utendørs i sol og regn, med med og motvind, fordi det ikke er plass til transportbånd innendørs på Fornebu.
Your last searches