Norwegian-English translation of trapper

Translation of the word trapper from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trapper in English

trapper
jakt - mannnoun trapper
  jakt - kvinnenoun trapper
Similar words

 
 

Wiki
Trapper (Otididae) er store terrestriske fugler som hovedsakelig er tilknyttet åpent tørt landskap og stepper. De fleste arter er hjemmehørende i Afrika, men de fins også noen i Europa, Asia og Australia.

More examples
1.Felix", en radiostyrt robot, er ekspert på uskadeliggjøring av bomber og kan gå i trapper.
2.Oppdretteren vi kjøpte den av sa at vi måtte bære den i trapper i ni måneder", kan en slik familie fortelle.
3.Er det trapper der vi kommer, ber jeg noen bære meg opp, forteller han.
4.Tungvint på grunn av trapper (39 pst. hadde vanskeligheter med trappene).
5.1 / 5 skjer i trapper, korridorer og klasserom.
6.56 prosent av befolkningen har problemer med å gå i trapper.
7.Allerede idag er sponsormarkedet trangt,det er klart at det ikke blir noe lettere når resultatene ikke er gode da har vi et dårlig produkt.Men jeg tror ikke sponsorene vil være så korttenkte at de trapper ned på sin støtte bare på grunn av et midlertidig tilbakeslag.Vi kan være tilbake i toppen når som helst.Dessuten har jeg bestemt inntrykk av at de er fornøyd med den eksponeringen de har fått gjennom sine avtaler med oss,sier Tore B.Ramton.
8.Anderson får søke styrkende trøst i at han iallfall får sin trim når han må spurte opp et par ekstra trapper med brevene.
9.Anthonsen advarer mot feil lys og skyggebruk i trapper og oppganger.
10.Arbeidsmiljømessig sett er det egentlig uforsvarlig å bære en elev trapper opp og ned ; det innebærer en viss risiko for alle parter.
11.At det blir fem trapper å gå, har jeg bare godt av...
12.Avstanden fra søppelkassene til vei skal være maksimum 10 meter og det skal ikke finnes trapper på den vei renovasjonsarbeiderne skal frakte søppel.
13.Bare et lite luftetårn og et litt større hus med trapper, oppholdsrom og laboratorium, røber at det ikke er solid jord under bena på dem som går over Festningsplassen.
14.Bildene viser små utsnitt, detaljer fra trapper, lamper, partier av vegger og lignende elementer som daglig gjenkjennes av byboere.
15.Blant hennes pennevenner var en skoleelev som gikk med avisen og som skrev at han dialogerte med seg selv mens han fløy trapper opp og ned.
16.Boken trapper opp mot de store voldsscener i tråd med den virkelighet vi leser om.
17.Boligene blir enten liggende slik i terrenget at trapper blir unødvendig, eller det blir heis i huset.
18.Brancusi og Kain Trapper.
19.Bratte trapper og trange ganger er ikke det verste, i tillegg lekker det fra utette tak og rommene i internatet er trange og dårlig vedlikeholdt.
20.Brede trapper som er fine å sitte i dekker en vegg, og fører opp til et galleri.
21.Børsen trapper nå selv opp sin overvåkning av markedet.
22.Da stanser jeg, bremser jeg, trapper jeg ned, skrur av dampen, stresser ned, slakker på tømmene og sier prrrroooo ! til meg selv.
23.De folkevalgte foreslår også at fotgjengerbroene tilpasses brukere som kan gå i trapper og folk som trenger andre løsninger.
24.De vanligste problemer funksjonshemmede elever støter på er mangel på ramper opp trapper, for smale dører og trange båser med svingdører på WC.
25.De viktigste forandringer i nye renovasjonsforskrifter for Oslo kommune går ut på at søppelkasser ikke må stå lenger enn ti meter fra bilen, trapper må ikke forekomme og stigningen fra hentestedet til bil må ikke være større enn 1:7.
26.Den kan snart ikke puste lenger på grunn av et slapt ganeseil, kan nesten ikke gå i trapper, og klarer sjelden å føde alene.
27.Den største ulykkestype er fall av ulike slag, ca. 7500 fall i trapper, 600 fall fra køyesenger og ca. 250 fall ut av vinduer.
28.Den usignerte scenografi danner en realistisk troverdig bakgrunn for handlingen - de mange dører og trapper spiller en viktig rolle i enhver kriminalkomedie.
29.Der det gamle serveringssted lå til begynnelsen av 1970årene er Sporveien i ferd med å bygge gangramper som skal erstatte de gamle trapper.
30.Derfor mener vi at lærere og elever med handicap som gjør at de ikke kan gå i trapper, kan bruke en av de andre videregående skoler i bygden, som f. eks. Nesbru, sier Garborg.
Your last searches