Norwegian-English translation of travhest

Translation of the word travhest from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

travhest in English

travhest
hestnoun trotter
Anagrams of travhest
Similar words

 
 

Wiki
Travhest er en betegnelse på en hest som brukes i travløp, et løp hvor hestene konkurrerer om å være raskest på en bestemt distanse mens de traver i sulky (vogn) eller under sal (monté eller travritt). I Norge er det to typer travhester; varmblodstraver og kaldblodstraver, som ikke konkurrerer mot hverandre.

More examples
1.Byråsjef Arne Treholts hesteinteresse var vel kjent i hans omgangskrets og blant kolleger i Utenriksdepartementet og han ble for ca. ett år siden eier av en travhest.
2.Har du lyst på en travhest til helgen ?
3.Men han ga uttrykk for at han ønsket å kjøpe seg sin egen travhest.
4.Seks år gamle JerkSjura - en halvblods travhest - nektet nemlig å ta til seg avkommet.
5.Vesla er pensjonert travhest.
6.Den beste prestasjon en norsk travhest har gjort noen gang.
7.Den 55 år gamle Oddmar Gonsholt fra Siljan døde tirsdag av skader han pådro seg da han falt av sulkyen under trening av en travhest.
8.En pike fra Tune i Østfold krever 700 000 kroner i erstatning efter at hun ble bitt av en travhest som hun fikk låne sammen med tre venninner.
9.Matine, kanskje verdens mest startraske travhest, og Johnny Takter blir favoritter til 100 000 kroner i Klosterskogens Race lørdag.
Your last searches