Norwegian-English translation of trenere

Translation of the word trenere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trenere in English

trenere
allmennverb delay, slow up
Synonyms for trenere
More examples
1.Amatør" kaller tyske trenere Beckenbauer.
2.Det må være en oppgave for trenere og klubbledere å få med seg ryttere.
3.Dommerne dømte stabilt og konsekvent og kom fra oppgaven på en anstendig måte", var gjennomgangsmelodien hos spillere og trenere som så OLfinalen.
4.Både trenere og ledere i toppklubbene får ta ansvar for sitt eget defensive spill, publikums uteblivelse og dermed svekkede økonomi i klubbene.
5.Det er i tråd med vår politikk at folk som har vært med i en årrekke selv, fortsetter som trenere.
6.Det er ingen oppsagte trenere som har kommet til oss med sine saker, så jeg antar at de har kommet overens med sine klubber.
7.Det er jo foreldrene som i stor grad må" trå til" ; som lagledere, assisterende trenere, sjåfører.
8.Det er nok dessverre sannheten, og efter min mening må ledere og trenere ta skylden. man assosierer seg med verdenstoppen i tankegangen og glemmer at det hele må bygges opp fra bunnen av, mener Oddvar Borgstrøm.
9.Dette er den beste stafetten Norge har gått efter at Ole Per Strædet og jeg tok over som trenere, sa skiskyttertrener Viggo Aaberg.
10.Dette var i alle fall den mest disiplinerte kampen vi har spilt denne sesongen, sa Vestars to kvinnelige trenere Kari Aagaard og Berit Urdal.
11.Et forsøk på å trenere og unndra seg militærtjeneste av bekvemmelighetsgrunner, mente politiet om 28åringen som efter en rekke utsettelser av militærtjenesten plutselig ble pasifist.
12.Først under og efter Holmenkollrennene vil vi komme sammen, trenere, ledere og ikke minst de aktive, for å diskutere oss frem til et noenlunde opplegg både administrativt og treningsmessig.
13.Helgardering, sier mange trenere om de kampene deres lag er involvert i.
14.Heltidsansatte trenere kunne eventuelt komme i samarbeide med krets eller stor klubb.
15.Jeg antar at Regjeringen og Stortinget vil stille seg lojale overfor Oslos ønske om å bruke kjøreavgift og ikke utsette løsningen av gjennomfartsproblemene i Oslo sentrum ved å trenere eller gå imot den finansieringsform bystyreflertallet i Oslo mener er den beste for byen, sier Stoltenberg.
16.Jeg har besøkt SovjetUnionen relativt ofte, og har hatt inntrykk av at utøvere, trenere og ledere har forberedt seg med sikte på OLdeltagelse.
17.Jeg har ennå ikke snakket med alle løpere, trenere og ledere jeg har tenkt å rådføre meg med og samarbeide med, derfor har jeg hverken lyst eller mulighet til å si noe altfor kategorisk ennå.
18.Jeg legger stor vekt på samarbeidet med løpernes lokale trenere og oppfordrer dem til å utarbeide forslag til treningsprogram foran hver sesong.
19.Noe av grunnlaget ligger i at de aktive, trenere og ledere sammen utformer planer og målsetninger.
20.Som trener er jeg nok temmelig anderledes enn de fleste andre trenere.
21.Vi har aldri fått noe direkte avslag på våre søknader, vi har simpelthen ikke fått noe svar i det hele tatt, man kan trygt si at polakkene har valgt å trenere saken, sier Andenæs.
22.Vi i Arbeiderpartiet vil ikke trenere saken om hva som skal komme efter" Forsøksrådet for skoleverket", når Stortingets kirke og undervisningskomite behandler saken fredag.
23.Vi trenger gode trenere for å komme videre, sa han blant annet under juniorNM.
24.Vi ønsker at stil og lengde fortsatt skal telle balansert like mye, sier Jan Erik Martinsen, som sammen med sine kolleger akter å innhente ekspertutsagn fra såvel aktive som trenere og andre størrelser innen hoppsporten.
25.Viking sparker nemlig ikke sine trenere.
26.Østerrike sparker gjerne sine trenere når det ikke blir VM eller OLgull ?
27.Apparatet for innsamling av opplysninger er ikke i funksjon, og mulighetene for å trenere en undersøkelse, også når saken gjelder en drept eller forsvunnet utlending, utnyttes til det ytterste.
28.Arbeiderpartiet forsøker nå på alle måter å trenere lørdagspolsaken i Stortinget.
29.At Sovjetlederne nærer en drivende frykt for hva som kan skje alle Sovjetdeltagere, ledere, trenere og andre som skal være med i den forestående olympiade, er fullt ut forståelig.
30.At deres mødre også er deres trenere har nok hatt sitt å si for nivået.
Similar words

 
 

trenere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) treneretrenerendetrenert
Indikative
1. Present
jegtrenerer
dutrenerer
hantrenerer
vitrenerer
deretrenerer
detrenerer
8. Perfect
jeghar trenert
duhar trenert
hanhar trenert
vihar trenert
derehar trenert
dehar trenert
2. Imperfect
jegtrenerte
dutrenerte
hantrenerte
vitrenerte
deretrenerte
detrenerte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde trenert
duhadde trenert
hanhadde trenert
vihadde trenert
derehadde trenert
dehadde trenert
4a. Future
jegvil/skal trenere
duvil/skal trenere
hanvil/skal trenere
vivil/skal trenere
derevil/skal trenere
devil/skal trenere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha trenert
duvil/skal ha trenert
hanvil/skal ha trenert
vivil/skal ha trenert
derevil/skal ha trenert
devil/skal ha trenert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle trenere
duville/skulle trenere
hanville/skulle trenere
viville/skulle trenere
dereville/skulle trenere
deville/skulle trenere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha trenert
duville/skulle ha trenert
hanville/skulle ha trenert
viville/skulle ha trenert
dereville/skulle ha trenert
deville/skulle ha trenert
Imperative
Affirmative
dutrener
viLa oss trenere
deretrener
Negative
duikke trener! (trener ikke)
dereikke trener! (trener ikke)
Your last searches