Norwegian-English translation of trenge

Translation of the word trenge from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trenge in English

trenge
allmennverb crowd, force, press, advance, push
Synonyms for trenge
Derived terms of trenge
Anagrams of trenge
Examples with translation
Jeg skulle ikke trenge å måtte gå til tannlegen på en stund.
Jeg burde ikke trenge å be deg om å gjøre leksene.
Jeg vil trenge litt hjelp med denne oppgaven fordi jeg ikke skjønner det grunnleggende.
More examples
1.Datasnoking" kaller fagfolk det når noen klarer å trenge seg inn i et dataanlegg de ikke skulle ha adgang til.
2.Det hersker ingen tvil om Camilla Tostrups kunnskaper når det gjelder teater for barn og hennes unike evne til å trenge inn i barnets verden.
3.Problemet er at ingen vet hva som er tillatt eller ikke, og det kan det ta mange år før skattemyndighetene finner ut av, sier Anderson og får delvis støtte av de samme skattemyndigheter som har forsøkt å trenge inn i hans og Abbas aksjekarusell.
4.Å trenge bak de harde nyhetene" er et av Dagsnytts ambisiøse mål med morgenradioen.
5.De foreløbige rapporter konkluderer med at man vil måtte trenge 14 millioner kroner for å gjenopprette standarden, et beløp som tilsvarer de totale anleggsomkostninger for et nytt bad av tilsvarende størrelsesorden, opplyser Endreson i park og idrettsvesenet.
6.Den kirkelige reformbevegelse må imidlertid fortsette, fremhevet han, både fordi reformarbeidet ikke er fullført, og fordi enhver kirkeordning vil trenge revisjon.
7.Det ligger vel i kortene at britene vil trenge noe mer tid til å behandle saken, men jeg tror de vil komme frem til at en godkjennelse vil tjene britiske interesser, sier Berg til Aftenposten.
8.Er det noe Norge kunne trenge idag, så er det troen på at det nytter å satse på noe annet og nytt og at ikke ethvert nytt initiativ skal bli presset ned av sterke bremseklosser.
9.Et sikkerhetsnett kunne dere ihvertfall trenge da dere startet i den tøffe PRbransjen ?
10.Etiopia vil trolige trenge 1,2 millioner tonn korn frem til neste innhøsting, som tidligst er juli / august neste år, opplyser Hasle.
11.For at gassen skal trenge inn i gangene husbukken har laget, benyttes gass med overtrykk.
12.Foreløbig har vi dessverre ikke så mye på veggene at det er noe problem, og om vi efter hvert skulle få mer på veggene våre, så tar vi det så gjerne ned når andre måtte trenge plassen.
13.Hvorfor en etablererskole for bare kvinner, kunne ikke også menn trenge litt hjelp i starten ?
14.Hvorfor skulle han trenge en slik støtteaksjon ?
15.Jeg kommer til å trenge alt vi har av XL1.
16.Jeg kunne trenge deg neste sesong, Anders.
17.Jeg vet bare at jeg holder meg til partituret og gjør hva jeg kan for å trenge inn i det.
18.Kompressoren hjelper meg med å trenge inn i steinen, feilgrep på dette stadiet kan ødelegge alt.
19.Med sine kaotiske, ustyrlige krefter vil han trenge hjelp for å finne orden.
20.Til sommerprogrammet vil vi imidlertid sannsynligvis trenge mer kapasitet, og vi vil trolig se oss rundt efter fly vi kan kjøpe.
21.Vi har i dette land så lenge hatt en forkynnelse som har gnurt mennesket ned i sølen både kristelig og menneskelig at vi kunne trenge en skikkelig dose med autogen, personlighetsbyggende selvtillitstrening noen hver, sa Gunnar Breivik.
22.Vi tror det norske marked kunne trenge et nytt konkurranseelement.
23.AMERIKANSK militærpoliti anholdt fredag 40 medlemmer av den vesttyske fredsbevedelsen som demonstrerte mot NATOs høstøvelser i VestTyskland Militærpolitiet grep inn da fredsaktivistene forsøkte å trenge seg inn på et avsperret område for å hindre planlagte skyteøvelser.
24.Alexis er vel for øyeblikket så oppskaket at hun kan trenge et staut nordisk mannebryst å legge sitt sørgende hode inntil.
25.Andre kan ha helt andre motiver for å trenge seg inn i et dataanlegg, nemlig tappe det for viktige industrihemmeligheter eller rett og slett sabotere det.
26.Arbeidsgiverne sier et kompromissløst nei til 35 timersuken, uten å komme med noen egne forslag om hvordan de tre fire millioner nye arbeidsplasser skal skaffes som landet vil trenge i løpet av de neste årene, uttalte Breit.
27.Arkitekt Nils Marstein hos Riksantikvaren forteller at hele kirkebygget må pakkes inn slik at gassen får trenge skikkelig inn i treverket.
28.At denne forestillingsverden heller ikke var statisk, enskiktig eller ikkemetafysisk gjør den spennende å trenge inn i, ikke minst når man betenker den rasjonalitet og pragmatisme som også preget den.
29.At det inne i dette store hodet med det bustete håret som ingen kam kunne trenge igjennom, skulle være såre og ømme tanker, var ikke en tanke som jeg selv kunne tenke.
30.BNOC var innkalt for å forklare hvorfor selskapet kommer til å trenge nær 500 millioner i subsidier for å dekke tap på oljesalg siste halvår.
Similar words

 
 

trenge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) trengetrengendetrengt
Indikative
1. Present
jegtrenger
dutrenger
hantrenger
vitrenger
deretrenger
detrenger
8. Perfect
jeghar trengt
duhar trengt
hanhar trengt
vihar trengt
derehar trengt
dehar trengt
2. Imperfect
jegtrengte
dutrengte
hantrengte
vitrengte
deretrengte
detrengte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde trengt
duhadde trengt
hanhadde trengt
vihadde trengt
derehadde trengt
dehadde trengt
4a. Future
jegvil/skal trenge
duvil/skal trenge
hanvil/skal trenge
vivil/skal trenge
derevil/skal trenge
devil/skal trenge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha trengt
duvil/skal ha trengt
hanvil/skal ha trengt
vivil/skal ha trengt
derevil/skal ha trengt
devil/skal ha trengt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle trenge
duville/skulle trenge
hanville/skulle trenge
viville/skulle trenge
dereville/skulle trenge
deville/skulle trenge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha trengt
duville/skulle ha trengt
hanville/skulle ha trengt
viville/skulle ha trengt
dereville/skulle ha trengt
deville/skulle ha trengt
Imperative
Affirmative
dutreng
viLa oss trenge
deretreng
Negative
duikke treng! (treng ikke)
dereikke treng! (treng ikke)
Your last searches