Norwegian-English translation of trengt

Translation of the word trengt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trengt in English

trengt
allmenn? penetrated
Synonyms for trengt
Derived terms of trengt
Examples with translation
Du hadde ikke trengt å komme så tidlig.
Similar words

 
 

More examples
1.Da var det Audsen som var sist på ballen i et forsøk på å spille den tilbake til meg i en trengt situasjon efter at Deunk beklagelig nok ikke klarte å stoppe innlegget fra siden med foten.
2.Det blir cirka 20 000 kroner, så noen stor sum er det ikke snakk om, men i en trengt situasjon teller hvert øre.
3.Det er det de som sier, ikke jeg, sa Zola, som iallefall var stillfarende, beskjeden og kunne trengt forsterkeranlegg !
4.Det er mulig, og forskningen har resultater som tyder på at dette er tilfelle når folk blir trengt sammen i heiser og undergrunnsbaner i flere timer på grunn av strømbrudd.
5.Dette er en hjelp i en trengt situasjon, og jeg synes vi skal akseptere den.
6.Hvorfor har De trengt Dem inn her på denne måten ?
7.Ingen er solidarisk i en trengt situasjon.
8.Jeg ser at statssekretær Oddmund Hammerstad i Forsvarsdepartementet mener at den gjeldende instruks dekker behovet, men at der trengs en politisk klarering før man angriper en fremmed ubåt som har trengt seg inn i våre farvann.
9.Og i ham har vi en løper av klasse, en spiller ethvert lag kunne trengt, hevder oppmannen Per Svensson.
10.Skulle du ha brukt denne doningen i Rikstotorittet hadde du nok trengt mer hjelp enn vi kan yde deg, ler Ole Kristian Silseth til v. og Dag Erik Pedersen til" sykkelguden" Giuseppe Saronni.
11.DNO har for sin del trengt å styrke seg finansielt, fordi selskapet nylig for første gang har fått innpass på norsk sokkel efter mange års utlendighet, fordi det er innstilt på å få flere engasjementer her, og fordi det dertil snuser på nye engasjementer i Storbritannia, Nederland og USA.
12.De fleste av oss opplever marerittet som å bli trengt opp i et hjørne, å bli fullstendig omringet.
13.De forteller at libanesisk ungdom med maskinpistoler har trengt seg inn i Røde Korshovedkvarteret og tiltvunget seg ambulanser og sambandsutstyr.
14.De hadde munnbind, noe vi spesielt teaterinteresserte også kunne ha trengt.
15.Den personlig ekspressive side er derimot trengt i bakgrunnen.
16.Den skjøt for alvor fart på 195060tallet, og i løpet av de siste femtentyve år har man trengt så dypt inn i de ulike åpningsvarianters karakter, at det idag er enkelt å fastslå at en spiller fra 1930årene hurtig ville bli overrumplet og trolig nedspilt av en aktiv konkurransespiller anno 1984.
17.Den store overlevelseskunstneren i Afrika, Sudans president Jaafar alNimeiri, er trengt opp i et hjørne.
18.Den vesttyske regjering gikk onsdag til det drastiske skritt å stenge sin" faste representasjon" i ØstBerlin - i praksis landets DDRambassade - efterat mer enn femti østtyskere har trengt seg inn i bygningen med krav om asyl og utreise til VestTyskland.
19.Der har jeg hentet alt jeg har trengt til livets opphold.
20.Dessverre er det tynt i fremste rekke hos oss, og jeg kunne virkelig trengt en ordentlig spydspiss.
21.Det er flere som har trengt og fått hjelp, enten til å finne et sted å bo, eller til andre praktiske problemer som det kan være vanskelig å løse alene.
22.Det er ikke kjent hvor nær det iranske flyet, en P3C, og fregatten kom de amerikanske fartøyene, men kildene sa at de hadde trengt inn i den åtte kilometer brede sikkerhetssonen som USA har erklært.
23.Det kommunistvennlige regime i Maputo har ikke fått den hjelp fra SovjetUnionen det så sårt har trengt, og i nødens stund vender det seg til den sydafrikanske erkefiende.
24.Det samme gjorde moskusen, som efter kort tid fikk trengt den arme svensken opp mot en levegg.
25.Det virker faktisk som om enkelte av dem hadde trengt å ha med seg mamma hit til Sarajevo.
26.Dette fordi vi har trengt bilder fra alle deler av landet uten skyer og sne.
27.Disse politiske omstendigheter har kanskje medført at mellompartiene føler seg noe trengt og klemt politisk.
28.Efter en times spill fikk Ian Rush en pasning fra Steve Nicol og i trengt posisjon klarte Rush å sette ballen i det tomme målet.
29.Eller - tatt med en god venn som jeg har trengt å snakke med ?
30.Eller den gang en advokat en lørdag eftermiddag like før stengetid trengt noe om laksefisket på 1700tallet til en høyesterettssak mandag.
Your last searches