Norwegian-English translation of trinn

Translation of the word trinn from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trinn in English

trinn
allmenn? step
Synonyms for trinn
Derived terms of trinn
Similar words

 
 

More examples
1.Huset" er bygget som et samarbeidsprosjekt mellom USBL, nærmiljøutvalget og Oslo kommune, og utgjør faktisk bare et første trinn i utviklingen av fellesanleggene i området Rosenholm / Åsbråten.
2.Høyres totrinns rakett med reklamen som annet trinn er avfyrt," mener Glåmdalen.
3.Lørdagsbilaget" går inn som tredje trinn i raketten vi skjøt ut tidligere på året, med blant annet" Lørdagssirkuset" og" Kanal 1".
4.Men dersom ikke Sp. og Kr. F. gjør helomvending, vil andre trinn ikke kunne avfyres hverken i denne eller neste stortingsperiode, uansett hvilket regjeringsalternativ som vinner det kommende valget.
5.Nurre" ville legge inn en masse klassiske trinn i rollen.
6.Ballett er ikke bare øvelser og trinn, den er en dramatisk uttrykksform.
7.Det er alltid mulig å gå ett trinn høyere opp på stigen, og skape noe enda bedre ; man må hele tiden strebe efter det uoppnåelige.
8.Det er så godt miljø på Ris, vi ønsker å beholde skolen, sa Birgitte Wyller Berntsen, elev i annet trinn på skolen.
9.Effektiviseringen i boligbyggingen må gjelde alle trinn i prosessen fra planleggingen starter til nøkkelen står i døren.
10.Ja, han er ihvertfall adskillig bedre enn jeg var på samme trinn, beretter Egil, som først passerte 70meteren det året han fylte 19.
11.Neste trinn blir å intensivere utdannelsesarbeidet.
12.Rosenholm er en barneskole, og vi åpner med en klasse på hvert trinn, men med to førsteklasser.
13.Trinn for trinn beveger vi oss mot et kontrollsamfunn.
14.Vi satser først på ungdomstrinnet, med mulighet for senere å gå til lavere trinn.
15.Vi satser på selskaper på ulike trinn i sin utvikling.
16.20 meter i diameter blir vannspeilet, hvilende i en ring av granitt, det hele forsenket i en egen adskilt plassdannelse tre trinn under det omliggende plan.
17.AF og YS krever et likt prosentvis tillegg på omkring syv prosent på alle trinn fra 1. mai. Statstjenestemannskartellet, som forhandler for LOforbundene i Staten, krever et varierende prosenttillegg som starter på syv prosent på de laveste lønnstrinn og går opp i 7,5 prosent på mellomtrinnene, for derefter å falle til 0 prosent på de fem øverste trinn på tabellen.
18.AF prioriterer også å heve lønningene for adjunkter i skoleverket ett trinn.
19.AMERIKA er normalt ikke pensum for første trinn i videregående skole.
20.Akershus fylkeskommune regner iår med å ha ca. 10 000 kvalifiserte søkere til 7500 elevplasser på første trinn (alle studieretninger).
21.Allerede da bestemte han at utbyggingen skulle gå over tre trinn.
22.Allerede nå foreligger neste trinn i telefonapparatmoderniseringen.
23.Ambassadør Oliver Miles sa torsdag at han var lettet over at evakueringen var kommet i gang, og at han håpet annet trinn av den ville gå like greit som det første.
24.Andre arbeidsledere som ikke fikk tillegg ifjor, kreves også hevet et trinn.
25.Andre trinn bygger på det første, og skal avklare selve jordbruksavtalen i de detaljerte fordelingsforhandlinger.
26.Annet trinn omhandler selvstyre for palestinerne på Vestbredden og i Gaza.
27.Annet trinn var stort sett automatikk, for her hadde Stortinget uttrykkelig bestemt at i hvert eneste forsøksområde skulle det gis tillatelse til alle søkere, bare de innfridde de formelle krav.
28.Ap.s forslag om å overføre en av de tre klasser på hvert trinn i ungdomsskolen, karakteriserte han som urettferdig overfor elevene.
29.Barnedans, med små, bittesmå ballerinaer i hjerteknusende lysserøe og babyblå tutuer som lærer de første usikre trinn og reverenser.
30.Barnet har rett til undervisning som skal være gratis og tvungen, i det minste på de grunnleggende trinn.
Your last searches