Norwegian-English translation of trist

Translation of the word trist from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trist in English

trist
allmennadjective dismal, gloomy
  arbeideadjective dreary [informal], dull
  uinteressantadjective uninteresting, boring, dull, stale, uninspiring, barren, lackluster
  dysteradjective cheerless, dreary
Synonyms for trist
Derived terms of trist
Examples with translation
Jeg spurte ham om hvorfor han er så trist.
Jeg var ikke så mye trist som jeg var sint.
Du er vel ikke trist?
Similar words

 
 

More examples
1.Det er ikke trist.
2.Det er trist ikke å kunne stole på noen" sier Anjinsan efter at hans kollega Rodrigues forsøkte å myrde ham.
3.Det var svært trist med Pedersen".
4.Holberg hadde dessverre en trist barndom.
5.Man kan kanskje kalle meg overbegeistret, men i Knut Ødegård ser jeg en slik menneskelig verdighet og storhet at jeg blir trist når jeg tenker på hvor sjelden man finner slike kvaliteter i mitt eget lands og sprogs lyrikk," skriver Bricks anmelder.
6.Alle programmer jeg hittil har sett med funksjonshemmede, har gjort meg trist.
7.Antall nye studenter er gått betydelig ned, noe som er trist, men vi har nå fått levelige vilkår ved fakultetet.
8.Av dette trekker jeg en trist konklusjon.
9.Budskapet blir et opplegg til et trist og kjedelig liv for begge kjønn, sa Tove Stang Dahl.
10.Det blir enda en trist ungdomsfilm ?
11.Det blir usigelig trist og et stort savn hvis badet må rives.
12.Det er alltid trist å tape, men vi følte oss ikke som noe dårligere lag enn Rosenborg.
13.Det er derfor både trist og ergerlig at typografene nå synes å ville rive ned det grunnlag vi er i ferd med å legge for en sunnere avisdrift, sier Dalen, som selvsagt også er enig i at det kan virke drastisk å ta bort et opparbeidet gode.
14.Det er en trist sak.
15.Det er et nokså trist kapitel.
16.Det er selvsagt trist at nasjoner boikotter disse lekene, men ærlig talt ; hva kvinneturn angår, er ikke tapet så veldig stort, synes jeg.
17.Det er så brutalt som det kan få blitt, sier bestyrerinnen og klapper en liten tulle på hodet som på oss virket så trist at piken med fyrstikkene blekner i erindringen.
18.Det er så trist og rotete på Carl Berners plass.
19.Det er trist at Bislett forfaller.
20.Det er trist at Unni skal ha dette å tenke på like foran et stort mesterskap.
21.Det er trist når kvinner ikke når opp.
22.Det er trist og skuffende at Gromyko forvrenger historien, men vi ønsker fortsatt å bedre forholdet til SovjetUnionen, sa USAs utenriksminister George Shultz.
23.Det er trist og skuffende at Gromyko nok en gang gir til beste en forvrengning av historien, sa utenriksminister George P. Shultz om de nye utfall mot USA og NATO alliansen.
24.Det er veldig trist.
25.Det var en svært trist melding å få at ulven i Vegårshei er skutt, selv om vi selvfølgelig har vært forberedt på dette efter at fellingstillatelse er gitt.
26.Det var et trist syn.
27.Det var forferdelig trist å flytte fra Hovedøya.
28.Det var trist at han skulle gå bort så tidlig.
29.Det ville være både uheldig og trist om de mer eller mindre masseproduserte seriene skulle dominere på bekostning av de stramme og fine spillefilmene med avsluttende handling, som den svenske" Et hjerte av gull".
30.Dette er både trist og kjedelig.
Your last searches