Norwegian-English translation of trolle

Translation of the word trolle from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trolle in English

trolle
allmennverb practice witchcraft, magic
Derived terms of trolle
Anagrams of trolle
More examples
1.En slik observatørstatus vil bidra til større åpenhet rundt hele Antarktisspørsmålet, mener Trolle Andersen.
2.Førstekonsulent Rolf Trolle Andersen i Utenriksdepartementet betegner det uformelle møtet som et møte med en positiv holdning og med gode fremskritt.
3.Førstekonsulent Rolf Trolle Andersen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.
4.I tillegg må den ordning vi kommer frem til, kunne aksepteres av verden utenfor traktatsystemet, sier Trolle Andersen.
5.Trolle Andersen har forøvrig ingen tro på at industriell utnyttelse av ressursene i Antarktis er nært forestående.
6.Trolle Andersen påpeker at systemet er i stadig utvikling.
7.Ifølge Trolle Andersen går en sterk samarbeidsånd igjen på disse møtene, selv om deltagerlandene har adskillige motstridende interesser.
8.Slik betegnet byråsjef Rolf Trolle Andersen i Utenriksdepartementet igår drøftelsene som delegater fra 32 land i to uker har hatt i Paris med sikte på å nå frem til internasjonal beskyttelse og eventuell utnyttelse av mineralressursene i Antarktis.
Similar words

 
 

trolle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) trolletrollendetrollet
Indikative
1. Present
jegtroller
dutroller
hantroller
vitroller
deretroller
detroller
8. Perfect
jeghar trollet
duhar trollet
hanhar trollet
vihar trollet
derehar trollet
dehar trollet
2. Imperfect
jegtrollet
dutrollet
hantrollet
vitrollet
deretrollet
detrollet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde trollet
duhadde trollet
hanhadde trollet
vihadde trollet
derehadde trollet
dehadde trollet
4a. Future
jegvil/skal trolle
duvil/skal trolle
hanvil/skal trolle
vivil/skal trolle
derevil/skal trolle
devil/skal trolle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha trollet
duvil/skal ha trollet
hanvil/skal ha trollet
vivil/skal ha trollet
derevil/skal ha trollet
devil/skal ha trollet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle trolle
duville/skulle trolle
hanville/skulle trolle
viville/skulle trolle
dereville/skulle trolle
deville/skulle trolle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha trollet
duville/skulle ha trollet
hanville/skulle ha trollet
viville/skulle ha trollet
dereville/skulle ha trollet
deville/skulle ha trollet
Imperative
Affirmative
dutroll
viLa oss trolle
deretroll
Negative
duikke troll! (troll ikke)
dereikke troll! (troll ikke)
Your last searches