Norwegian-English translation of tuberkulose

Translation of the word tuberkulose from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tuberkulose in English

tuberkulose
allmenn? tuberculosis
Similar words

 
 

Wiki
Tuberkulose (TB), tidligere kalt tæring, er en sykdom som forårsakes av bakteriene Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum eller Mycobacterium bovis. Bakterien kan angripe en hvilken som helst del av kroppen, men den affiserer som regel lungene. Forskerne mener at smittestoffet beveget seg som en zoonose fra drøvtyggere til mennesker i egyptisk bondesteinalder.

More examples
1.Tuberkulose er en svært sjelden sykdom, og det ble ikke registrert noen nye tilfeller av sykdommen i Gjøvik i hele 1983.
2.Vil man nå vaksinere dyr mot tuberkulose ?
3.Amerikanske undersøkelser viser at alle som får tuberkulose, i lang tid har hatt for lav vekt.
4.Av alle ting, så klarte han å få legeattest på at han hadde uhelbredelig tuberkulose.
5.Barn og voksne rammes ofte av tuberkulose, videre er diare, hudinfeksjoner, forkjølelse og hoste, foruten polio, vanlig blant barn.
6.Blodslit for utkommet, og sykdom, tuberkulose, gjorde sitt til å tappe ham for krefter de få årene han fikk leve på jorden.
7.Båtreisen over gikk greit, men da emigrantene skulle legeundersøkes ved ankomsten i New York ble det oppdaget at Margrethe hadde tuberkulose.
8.Da det var gått en stund, ble Margrethe kjent med en ung mann som også hadde tuberkulose.
9.De fikk seg et hjem, og snart ble Margrethe - lita, spinkel og låghalt og med en rygg som var begynt å bli forkrøplet av tuberkulose mor til en liten gutt.
10.De medisiner dogonene har til rådighet, er helt virkningsløse overfor de mange tropesykdommene som blir spredt gjennom vannet og maten : tilariasis, bilharzia, lepra, meningitt og mer nylig også kolera, foruten lungesykdommer og spesielt tuberkulose.
11.De vanligste sykdommene er meslinger, poliomyelitt, tuberkulose, difteri, kikhoste og stivkrampe.
12.Den vaksine vi har mot tuberkulose på mennesker, regnes å ha god virkning, men vi har ingen tilsvarende helt pålitelig vaksine for dyr.
13.Der er det mye tuberkulose.
14.Dessuten poliomyelittvaksine og en kombinert vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder, foruten BCGvaksinen mot tuberkulose.
15.Det er konstatert tuberkulose hos flere av dyrene, og på Veterinærinstituttet antar man at det dreier seg om den såkalte bovine type, eller storfetuberkulosen som man lenge har trodd var utryddet her i landet.
16.Det finnes tre typer tuberkulose.
17.Det skal heller ikke betales egenandeler ved behandling av tuberkulose og veneriske sykdommer, heller ikke ved kontrollundersøkelser og behandling av sykdom i forbindelse med svangerskap og fødsel.
18.Det var ingen medisiner mot tuberkulose den gangen, men på sanatoriet var det godt klima og god mat til hjelp i kampen mot sykdommen.
19.Efter et par år fikk hun jobb på et kontor og trivdes godt, til hun igjen fikk tuberkulose.
20.For annen gang i sommer er det oppdaget tuberkulose i Gjøvik.
21.Før han rundet 40 år, var Reis en dødsmerket mann, av tuberkulose som skal skyldes at han innåndet syredamp fra forsøksbatterier som var lagret på soveværelset.
22.Hadde man syke øyne eller tuberkulose, ble man sendt tilbake.
23.Halvannen måned senere døde moren av tuberkulose, en vanlig dødsårsak blant indianerne her i fjellene.
24.Hans arbeider over tuberkulose er internasjonalt kjent.
25.Harald Haukaa forteller at sykdom, særlig tuberkulose, florerer blant soldatene og sivilbefolkningen.
26.Helsedirektør Torbjørn Mork betegner tuberkulose som et lite problem her til lands, selv om det årlig oppdages 200300 nye tilfeller.
27.Human tuberkulose opptrer imidlertid, og kan smitte til dyr.
28.I 1969 tok han den filosofiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo på en analyse av sammenhengen mellom kvegtuberkulose og tuberkulose hos mennesker.
29.I forrige århundre var tuberkulose den store folkesykdom.
30.I høst setter vi også i gang forsøksvirksomhet for tidligere lungeopererte som efterhvert har fått senvirkninger av den behandling de fikk for sin tuberkulose, forteller Leif Vivelid, som er direktør for stedet, og generalsekretær i LHL, Leif Andreassen.
Your last searches