Norwegian-English translation of turnus

Translation of the word turnus from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

turnus in English

turnus
allmenn? internship
Synonyms for turnus
Similar words

 
 

More examples
1.Turnus" er en liten gruppe skuespillere, syv i tallet - seks av dem medvirker ved dette gjestespillet - en fast instruktør, en musiker og en tekniker.
2.Danskene bringer med seg forestillingene" Prometeus i saksen" av Ernst Bruun Olsen fra Svalgangen Teater i Århus og" Når ballet er forbi", skapt av gruppen Turnus i København. Begge stykkene oppføres i Riksteatrets bygning på Akershus.
3.Hun mente det var urimelig at grupper med tungt og belastende arbeide som ansatte i helse og sosialsektoren, spesialarbeidere, hjelpepleiere og ansatte med turnus og skifttjeneste har lengst arbeidstid av alle kommuneansatte.
4.Noen trakk seg fra virksomheten av økonomiske grunner, andre fikk barn og ble på den måten forhindret fra å ta sin turnus i butikken, forteller Gerd Evensen.
5.Nyordningen innebærer at de ansatte må begynne å arbeide turnus for å dekke inn den utvidede åpningstiden.
6.Studentene påpeker imidlertid at rollen som programleder går i turnus over en uke ad gangen, og tallene sier dermed ikke mye i en mer generell sammenheng.
7.Teatergruppen" Turnus" har laget sitt skuespill" Når ballet er forbi" om menneskers lengsel mot hverandre og mot noe annet, noe mer stofflig og levende enn plasthinnen som legger seg rundt alt av liv.
8.Undervisningsbyrden består - dels av videre og spesialistutdannelse av egne ansatte, dels av leger og andre grupper i videreutdannelse som har lønn under utdannelse og som går inn i budsjetterte stillinger i faste vakter - dels av studenter i grunnutdannelse, som sykepleiere, hjelpepleiere og andre som ikke går inn i turnus og bare er kortere tid på hver avdeling.
9.Både blant menn og kvinner økte andelen med turnus og skiftarbeide.
10.Både i tungindustrien, helsevesenet, trafikksektoren og forretningsstanden arbeider folk på turnus.
11.Disse skal dekke turnus natt og dag.
12.Efter innarbeidet turnus er det sosialdemokratene som skal ha formannen i en slik kommisjon.
13.En håndfull dyktige programledere fra Sveits, Østerrike og Tyskland jobber i turnus med presentasjonen.
14.Et regnestykke som Tverrfaglig Sikkerhetsforum har kalkulert, viser at en vanlig, norsk vaktsentral idag, med en bemanning på fem personer som går turnus, koster ca. en million kroner.
15.To jordmødre, to leger og fem sykepleiere går turnus i svangerskapskontroll.
Your last searches