Norwegian-English translation of tusen

Translation of the word tusen from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tusen in English

tusen
grunntalladjective thousand
  grunntallnoun thousand
Derived terms of tusen
Anagrams of tusen
Examples with translation
Fem tusen dollar er mye penger.
Tom har vunnet ti tusen dollar i lotteriet.
Noen ganger en vennlig gest er mer verdt enn tusen ord.
Ett bilde er verdt mer enn tusen ord.
Det er rundt tre tusen moskéer i Istanbul.
Det er omtrent tre tusen moskéer i Istanbul.
Det er circa tre tusen moskéer i Istanbul.
Rentene utgjør tre tusen kroner i året.
Similar words

 
 

More examples
1.Arbeiderpartiets budsjett vil nok kunne skaffe noen tusen arbeidsplasser i den offentlige sektor, og på kort sikt redusere arbeidsløsheten.
2.En arbeidsstyrke på mer enn syv hundre tusen, - menn straffet med kastraksjon og dømt til straffarbeide - ble satt til å bygge Apangpalasset og keiserens grav ved Lifjellet.
3.Hennes skjønne øyne sto ved denne anledning sløret av hengivelsens tårer", som skrevet sto i tusen tilforlatelige romanbøker fra vår tapte ungdomstid.
4.Inferno Dresden" har Walter Weidauer kalt en bok der han avfeier påstandene om at langt over hundre tusen døde i byen.
5.Klokken 24 vil tusen berusede blåruss få taket til å løfte seg på Casablanca".
6.Med de tusen hjem" synger vi i nasjonalsangen.
7.Narrenes Skip" ble sett av over tusen tilskuere.
8.Natten til 1. mai" kan sies å ha vært en lang natts ferd mot dag med opprinnelse i en solnedgang for flere tusen år siden.
9.Når man blir 66, kan man gjøre som man vil", synger Wenche Myhre så det ljomer over en Holmenkollarena som er folke tom bortsett fra et kompani gardister som rydder tribunene for sne med tanke på neste ukes storinnrykk, en tilskuer - med klappstol - og omkring et halvt tusen deltagere.
10.Pakken", som kostet noen tusen kroner, kunne benyttes over hele kloden.
11.På sigarplanet" er ment å skulle muntre det norske folk gjennom mulm og mørke, men overspill og ditto drivelser skapte trolig langt mindre jubel i de tusen hjem enn på lydbåndet.
12.Så snart den første keiser (Shi Huang) ble konge av Qin, begynte gravingen og byggingen ved Lifjellet (li Shang) og etterat han hadde erobret keiserdømmet, arbeidet mer enn syv hundre tusen strafffanger fra alle kanter av keiserdømmet der.
13.Vi er tilbøyelig til å innkreve Deres tilleggspremie på anslagsvis tre tusen kroner, men akter ikke å gi Dem noen gjenydelse for dette beløp".
14.(NTBReuterAFP) Flere tusen sydafrikanske soldater og politimenn gjennomførte tirsdag en omfattende razzia i flere sorte boligområder rundt Johannesburg, og flere hundre mennesker ble arrestert.
15.De gir tusen forklaringer på dette.
16.Dersom det viser seg at det er John Hveem som har den faktiske eiendomsretten til Quislingarkivet, vil det bli krevd minst flere hundre tusen kroner for å overlate det til Staten, sier Hveems advokat, Fridtjof Feydt til Aftenposten.
17.Dersom eiendomsretten til Quislingarkivet blir tilkjent John Hveem (nærmest), blir prisen for dette på flere hundre tusen kroner, sier advokat Fridtjof Feydt.
18.Dersom jeg fikk tusen pesos for å fortelle mine venner at de bør stemme på KBL ville jeg gjøre det og også selv stemme på dem, sier den frittalende sjåføren.
19.Det eneste dere i fylkene nå må prioritere, er kultur, sa Brikt Jensen ved Sogn og Fjordanes store kulturkonferanse som nylig samlet et kvart tusen kulturarbeidere.
20.Det er ikke få tusen teaterplakater som må henge rundt på veggene i bergenske hjem.
21.Det er lite, selv om jeg har håp om å få ett tusen mer.
22.Det finnes nok tusen måter å snike seg til alkohol på hvis man virkelig vil, påpekte Haugen.
23.Det gir meg et lite gys på ryggen å se vikingeskipet ligge her blant de gamle fjell slik kunne det jo ha ligget for tusen år siden.
24.Det har vært og er å informere, lære opp og samle et par tusen jugoslaviske TVfolk til en fungerende enhet.
25.Det kan godt hende at rettsapparatet arbeider tregt - men vår venn Høifeldt har anslagsvis vært med på å avsi noe slikt som tusen saker i løpet av sin embedsperiode her i Viborg !
26.Det nye betalingssystemet med forskjellige satser har skapt en urimelig stor belastning på barnehavekontorene fordi flere tusen søknader må behandles individuelt, fremholder Ellinor Østen.
27.Det private næringsliv gir dem en årslønn på ett hundre tusen kroner mer enn vi kan tilby, beklager produksjonssjef Ola Gunnes.
28.Det vil bety at hundrevis av gårdsbruk mister retten til sin utmark, som idag brukes til sommerbeite for ca. 70 000 sau og flere tusen ungdyr.
29.Du kan grave opp et par tusen stykker på et område på trefire mål, sier Victoriazoologen Mark Holmes.
30.Effektivisering viser seg å være både nyttig og nødvendig, også for trafikksjefens seks klagebehandlere, som månedlig mottar 360 telefonhenvendelser og innpå tusen klagebrev.
Your last searches