Norwegian-English translation of uanvendelig

Translation of the word uanvendelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uanvendelig in English

uanvendelig
allmenn? inapplicable
Similar words

 
 

More examples
1.Det gjør boken uanvendelig som oppslags og referanseverk, og med 560 (riktignok små) sider er det ikke så lett å huske hvor hver enkelt person er nevnt.
Your last searches