Norwegian-English translation of ubøyelighet

Translation of the word ubøyelighet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ubøyelighet in English

ubøyelighet
materialenoun inflexibility
Similar words

 
 

More examples
1.Dagbladet skrev igår at det var Isaksens" ubøyelighet i Statfjordkrigen, som førte til dette for Willoch høyst uvanlige følelsesutbruddet".
2.Russernes ubøyelighet i rakettspørsmålet - med krav om at alle nye vestlige mellomdistansevåpen fjernes før forhandlinger gjenopptas - reiser spørsmålet om deres langsiktige mål og gjør deres opptreden overfor Genscher dobbelt interessant.
3.Akkurat når det slår over i politisk stivsinn og ubøyelighet, kan vel være vanskelig å bedømme.
4.Når alle andre utveier har strandet på Sovjets ubøyelighet, er det blitt klart for stadig større deler av opinionen i andre deler av verden, ikke minst i Vesten og de islamske land, at det knapt er mulig å øyne noe alternativ til militær hjelp.
5.Pinochets ubøyelighet og de militæres dominans på den ene siden og de politiske partienes manglende samarbeidsevne på den annen side, er et tveegget sverd for utviklingen henimot en efterlengtet demokratiseringsprosess i Chile.
Your last searches