Norwegian-English translation of ubekymret

Translation of the word ubekymret from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ubekymret in English

ubekymret
personadjective easygoing
  oppførseladjective careless, unconcerned, nonchalant, negligent, devil-may-care, heedless
  beykymringsløsadjective carefree, unworried, untroubled, unconcerned, happy-go-lucky
Synonyms for ubekymret
Similar words

 
 

More examples
1.Men akkurat nå vil jeg så gjerne være ubekymret lykkelig, smiler hun.
2.Dermed er grensen overskredet for det nødvendige minstemål, og kapitalen skulle være en ubekymret del av det hele.
3.Det besluttet pariets sentralkomite i helgen, samtidig som den - ubekymret over det sovjetiske broderpartis advarsler - fattet beslutninger som i praksis betyr at den ortodokse minoritet i FKP stilles med ryggen mot veggen.
4.Klart og sterkt kontrasteres Fjeldstads tilsynelatende så trygge og ubekymret kameratslige øldrikker mot Tellefsens bleke, halvt fraværende skikkelse.
5.Dertil må denne kategori mennesker plutselig halvere sin levestandard, nettopp i de år hvor de omsider kunne trenge å ha det litt romslig og ubekymret, unne seg en kvalitetsmessig god ferie, noen forbedringer i sin bolig, grunnet alder, litt hyggelig sosialt samvær og oppmerksomheter til barn og barnebarn.
6.Det avslører om vi har levd med lukkede øyne i ubekymret mangel på solidaritet, mens Guds solidaritet var med de lidende og fattige.
7.Dødsbevissthet og livsglede, en" overtro" uten like og en tilsynelatende ubekymret nytelse av tilværelsen.
8.En tilsynelatende ubekymret Kåre Willoch dukket opp litt før halv ti, efter en opprivende valgnatt, og satte seg ned med sine nærmeste medarbeidere, slik han gjør hver morgen, de tre statssekretærene Erik Nessheim, Arne Skauge og Nils Morten Udgaard.
9.Med store konsekvenser nettopp for hvor ubekymret vi kan se morgendagen i møte.
10.Men hun vørte ikke ham, og fortsatte ubekymret å pusle med gravstedet.
11.Men i 1990 bør jeg vel være ferdig med studiene som jeg med full innsats efter artium kunne ha avsluttet nå, sier en tross alt ubekymret Grete Ingeborg.
12.Mens jeg venter på at den fylles, reiser jeg omkring i forskjellige land, sier hun ubekymret.
13.Nå skal det ikke skjules at hotellet skjønte sammenhengen ganske snart og straks forsikret gjestene om at isen kunne fortæres ubekymret.
14.Skal man komme med innvendinger mot en etablert størrelse av Matisses format, måtte det være at det kan melde seg en lett irritasjon over alle disse vegeterende kvinneskikkelser, som ubekymret av oppvask, forskning eller ungemas fremviser sin deilighet, som en blomst blant tusen blomster i Matisses have.
15.Tilsynelatende ubekymret over at døden hver eneste natt gjør sin høst.
16.Ubekymret farer vi forbi Ilseng.
Your last searches