Norwegian-English translation of ufølsomt

Translation of the word ufølsomt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ufølsomt in English

ufølsomt
allmenn? insensitive
Synonyms for ufølsomt
Similar words

 
 

More examples
1.Men var det ikke litt ufølsomt av BangHansen å fortelle Paul Mazursky at både norske og danske filmeksperter ikke gjenkjente hans film ?
2.Den som savnet" action" fikk da sikkert ikke med seg hva kameraet fortalte, når det i første episode ga seg tid over landskapet - verden mens det i siste raste ufølsomt og unyansert hen over det, og slik forvandlet enkeltopplevelsers tydelighet til suppe av masseinntrykk.
3.Gjennom tekster av et utvalg av forfattere viser de hvor stygt og ufølsomt vi behandler hverandre når vi blir for selvopptatte i vår selvrealisering.
4.Systemet er vedlikeholdsfritt, det er ufølsomt for fuktighet, konstruksjonen eliminerer problemet med spenningsoverslag og tenningsfusk, det gir sikrere kaldstarter og motoren blir mindre følsom for variasjoner i bensinkvaliteten.
Your last searches