Norwegian-English translation of ufordøyd

Translation of the word ufordøyd from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ufordøyd in English

ufordøyd
allmenn? undigested
Similar words

 
 

More examples
1.Her er igjen klare eksempler på ufordøyd materiale.
2.Man konfronteres daglig med de verste tilfelle av ufordøyd lidelse.
3.Verre blir det mot slutten, når et menneske ligger ufordøyd inni haikjeften med en granat i hånden...
4.Dukker det opp spesielle problemstillinger, er det viktig å ta seg god tid og ikke sette vedkommende på dør med en masse ufordøyd bagasje.
5.Eit ufordøyd avfall frå moderne kommunikasjonsteori og semiologi blir spreidd via nye lærebøker og arbeidshefte, der skjønnlitteraturen er reinska ut til fordel for avis og reklametekstar.
Your last searches