Norwegian-English translation of ufordøyelig

Translation of the word ufordøyelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ufordøyelig in English

ufordøyelig
faktumadjective indigestible, unpalatable
  fysiologiadjective indigestible
Similar words

 
 

More examples
1.Gerilja og ikkevoldsmotstand skal gjøre landet så ufordøyelig for en motpart at denne vil betenke seg på å angripe.
2.Innholdet i bærene er nemlig ufordøyelig, klebrig og seigt.
3.At han viser seg å være ufordøyelig kan jo bare trøste oss, hans landsmenn, hvis vi skulle møte en sulten hval i det fri.
4.Det er denne kombinasjonen som amerikanerne må tilstrebe, tror jeg, dersom dette ikke skal bli en slags evig hikke i deres historie, noe fullstendig ufordøyelig.
5.Det var ufordøyelig kost, særlig efter at det vesttyske ukeblad Bunte i sin østerrikske utgave uken før forsikret nabofolket om at" tyskerne liker dem fremdeles", det vil si til tross for skandalen med de importert glykolviner.
Your last searches