Norwegian-English translation of uformell

Translation of the word uformell from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uformell in English

uformell
stiladjective familiar, informal
Similar words

 
 

More examples
1.Det vil være bedre med en skriftlig, uformell vurdering i tillegg til formelle karakterer. nytt valg neste år, vil De da over i et annet departement ?
2.Jeg er overbevist om at statsråder blir sikkerhetsklarert på en uformell måte.
3.Tidligere år har en slik uformell virksomhet foregått på gaten utenfor de enkelte skoler.
4.Bjørn Lyng er en uformell mann, men han er presis når det gjelder å få skruene på riktig plass og økonomien i godt leie.
5.Blant annet blir det påpekt at den økende ungdomskriminaliteten i bysamfunnene kan skyldes synkende uformell sosial kontroll.
6.Brannmesteren dukket imidlertid selv opp på en uformell inspeksjon på 8. avdeling på Ullevål sykehus da fristen var utløpt igår, og kunne til sin tilfredshet konstatere at post II var fri for korridorsenger.
7.Breuken er en uformell samling for fjellfolk som liker å vandre på bre.
8.Da kom gamle" Deichmenn", pensjonister og tidligere ansatte, til en uformell sammenkomst.
9.De seks tiltalte er medlemmer av en uformell diskusjonsgruppe, som har hatt hyppige møter i mer enn syv år, inntil den ble brutt opp av politiet i vår, skriver NPSAP.
10.De to vil nok vite å finne anledning til en uformell samtale.
11.Den er riktignok uformell, og den må avtales hvert halvår med den nye formann i EFs ministerråd.
12.Den norske statsminister traff i New York også den sovjetiske utenriksminister Andrej Gromyko som i en kort, uformell samtale med Willoch ga uttrykk for ønsket om et godt naboforhold til Norge.
13.Denne bevegelsen har også i en viss grad bidratt til fremveksten av den nye amerikanske bevegelsen, og har ved sin eksistens stimulert til fremveksten av en uavhengig, uformell bevegelse eller debatt i flere østeuropeiske land, en utvikling de færreste ville trodd var mulig for bare få år siden.
14.Derfor bør vi også i fremtiden videreutvikle prissamarbeide med organisasjonen på uformell basis, sa statsministerens personlige rådgiver, Terje Osmundsen, på et oljeseminar i Oslo igår.
15.Det er yrende folkeliv i" Spikersuppa", hvor et barnekor holder en uformell konsert.
16.Det finnes riktignok en uformell arbeidsdeling hvor Kulturdepartmentet tar ansvar for filmproduksjonen, kommunene for formidlingen.
17.Det gjelder bl.a. forståelsen for nye arbeids og læringsmetoder, det at læring er noe som skjer hele tiden, og at voksne må få anledning til å dokumentere også" uformell" læring.
18.Det har i lengre tid vært uformell kontakt mellom etatene om et samarbeide på de nye områder som er i ferd med å uthule etatenes tradisjonelle monopoler.
19.Det skyldes at man venter på uformell beskjed fra departementet om det vil la seg representere av den politiske ledelse eller av embedsmenn, heter det.
20.Det som skjedde var at jeg samtalte med en rekke medarbeidere på uformell måte om saken i redaksjonen, og en av dem var Krogh.
21.Det var uformell kontakt på sletta efter rennet i Kongsberg.
22.Dette er situasjonen efter at statsminister Kåre Willoch og kommunalminister Arne Rettedal igår drøftet Oslos økonomiske situasjon i en uformell lunchsamtale med Oslo Høyres formann, stortingsrepresentant Per DitlevSimonsen, ordfører Albert Nordengen og varaordfører Hans Svelland.
23.Disse hindrer uformell kontakt mellom amatører og profesjonelle, politikere, ideutviklere, festspilledelse, organisatorer osv. osv.
24.En fornøyd informasjonssjef, Halle Jørn Hanssen, kunne onsdag ønske representanter for massemedia og organisasjoner velkommen til en uformell åpning av biblioteket.
25.En tilsvarende konferanse hadde jeg (og en stor del av barneskolens lærere) før jul. Dette er en form for uformell vurdering som er svært utbredt i barneskolen - og som har erstattet karakterene.
26.En uformell og rimelig måte å treffes på og til å knytte bekjentskaper over cafebordet.
27.En vurderingsform utelukkende basert på uformell vurdering i form av samtaler med faglæreren, kan lett bli subjektivt preget av dennes syn.
28.Et kabelfjernsynsselskap har også vist interesse for kampen, men fra dem har vi bare fått en uformell henvendelse, sier Bornø.
29.Fremstøtet skjedde under en uformell sammenkomst under en norsk reiselivsdelegasjons besøk i Japan i forrige uke.
30.Han møter fra tid til annen både redaktører og journalister til uformell samtale.
Your last searches