Norwegian-English translation of uforpliktet

Translation of the word uforpliktet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uforpliktet in English

uforpliktet
allmenn? endeavors like
Synonyms for uforpliktet
Similar words

 
 

More examples
1.Men f.eks. Østerrike, og enda mer Finland føler seg uforpliktet på dette felt, og en vanlig fleip i bransjen er at det er solgt så mange datamaskiner til firmaer i Wien de siste årene, at man kunne ha asfaltert veien til Bratislava med dem.
2.Selv en uforpliktet utenlandsk iakttager, som undertegnede, har efterhvert opparbeidet seg stigende respekt for den lille mannen med" maskeansiktet", som så å si sto opp fra de døde efter en ulykke i 1976, og har sikret seg nye trofeer - riktignok også millioner - efter en to års pause da alle trodde at han aldri på ny ville sette seg i et moderne fartsuhyre.
3.Sterke krefter i rådet føler seg tydeligvis ganske uforpliktet av de retningslinjer som Stortinget har trukket opp.
Your last searches