Norwegian-English translation of uforståelig

Translation of the word uforståelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uforståelig in English

uforståelig
allmenn? incomprehensible
Similar words

 
 

More examples
1.Harde realiteter og et uforståelig spørsmål fra Jacob Aalls penn.
2.Snevert formål"," forbausende omdisponering" og" uforståelig avgjørelse" er noen av de mange uttalelsene som nå faller fra representantene for de nærmere 4000 nye beboere rundt den omdiskuterte Bulltomten på Skøyen Vest.
3.Spanholm" fikk slagside og kantret til styrbord side, så det er uforståelig at senderen ikke løsnet, fløt opp og begynte å sende.
4.Telephone analyzers" forteller Dem om Deres telefon blir avlyttet, mens et utvalg av" scramblers" sørger for å gjøre teletonsamtalen uforståelig for uvedkommende - selv om de skulle greie å avlytte den.
5.Den loven er blitt så krikete og kronglete at den er uforståelig for de fleste.
6.Det er uforståelig at man vil bygge ut det siste urørte vassdraget på Østlandet, med de omkostninger det her er snakk om, sa Larsen.
7.Drapet er uforklarlig, uforståelig og utrolig.
8.For alle oss som har fulgt det norske ishockeylaget på nært hold her nede, er episoden dypt tragisk og fullstendig uforståelig.
9.For oss er det rett og slett uforståelig at slikt kan skje.
10.Han elsker fugler, og det er uforståelig at han er satt i fengsel bare fordi han har tatt et par fjellvåkunger.
11.Høyst uforståelig at dette skjer uten begrunnelse og direkte kontakt med oss, sier direktør Jan Lindh i Janco til Aftenposten.
12.Ja, dessverre - og dette er et element som gjør vår kulturdebatt uforståelig for alle som ikke hører hjemme i dette landet.
13.På denne bakgrunn synes det helt uforståelig for meg om Regjeringen skal gå inn med ny kapital i Horten Verft, sier en representant for skipsbyggingsindustrien til Aftenposten.
14.Statsministeren viste en uforståelig holdning i Aftenposten igår.
15.Trærne var jo helt friske og det fantes ingen skade på dem, så det er helt uforståelig at de måtte bli motorsagens offer, mener Skjetne.
16.Uforståelig, mener eleven og læreren.
17.Vi finner dette uforståelig.
18.At det da skal være så om å gjøre med et" nytt ansikt" på listen for Troms at man overser dette viktige for distriktet at deres representant ikke glemmer sitt nærmiljø i det hektiske liv som rikspolitikk er, det er for meg uforståelig.
19.At dykkere ifølge regelutkastet skal kunne være under trykk sammenhengende i opptil 30 døgn, synes for oss fullstendig uforståelig.
20.At forskrifter ikke skal gjelde alle skoleslag er uforståelig i denne sammenheng.
21.At man skulle kunne handle annerledes overfor fremmede, uanmeldte fly var ham helt uforståelig.
22.At også andre politikere lar seg lure med på galeien er uforståelig.
23.Bossis slapp uforståelig nok markeringen av Jordao ved det første portugisiske målet.
24.Dagbladet (uavh.) mener krangel om prosentvise økninger av forsvarsbudsjettene fremover må fortone seg som uforståelig for almenheten.
25.Dagsnyttredaksjonen finner det også uforståelig at programdirektøren vurderer intervjuet med Nesset så viktig at han har bedt Historisk arkiv ta vare på det, på samme tid som han ikke vurderer intervjuet av nyhetsmessig interesse for samtiden.
26.Den amerikanske leder for rådgivningsgruppen, James F. Dobbins, understreket overfor pressen efter møtet at den ubrutte utstasjonering av SS20 raketter gjør det uforståelig at SovjetUnionen reagerer på den første utplassering av USAraketter i VestEuropa ved å avbryte Geneveforhandlingene.
27.Den drastiske og uforklarlige nedgang i torskebestanden som biologene har registrert innenfor den islandske 200 mils økonomiske sone, er helt uforståelig for islendingene, som tidligere pleide å gi utenlandske fartøyer skylden for enhver nedgang i fisket.
28.Den gang ble vi litt uforståelig kritisert for at vi spilte for publikumsvennlig fotball.
29.Den nepalske kultur virker fremmed og kanskje uforståelig iblant, men nepaleserne er vennlige, familiekjære og villig til å ofre noe for det de tror på.
30.Denne forandringen var fra et programmessig synspunkt ganske uforståelig.
Your last searches