Norwegian-English translation of uforsvarlig

Translation of the word uforsvarlig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uforsvarlig in English

uforsvarlig
oppførseladjective indefensible
Similar words

 
 

More examples
1.Den østeuropeiske innflytelse er i denne sammenhengen helt minimal, men det ville være uforsvarlig og uakseptabelt å avgrense LVFs verdensvide preg ved å avskjære disse kirker fra å medvirke i våre styrende organer.
2.Det er uforsvarlig at Norge, som støtter tiltalen mot Tyrkia i Europarådet, unnlater å gjøre noe med krenkelsen av menneskerettighetene til en norsk statsborger, sier Wenche Larsen, som håper at det blir gjort noe før det er for sent.
3.Dette er et eksempel på uforsvarlig mistenkeliggjøring av trosfeller som er nødt til å leve i en annen politisk situasjon enn vi er.
4.Dette er medisinsk uforsvarlig, sier professor Nils Retterstøl og helsedirektør Torbjørn Mork.
5.Dette er uriktig og uforsvarlig informasjon.
6.Efter å ha vurdert pasientens tilstand og hatt kontakt med Vestfold Sentralsykehus, fant vi at det ikke var uforsvarlig å sende ham de syv milene til Tønsberg, sier sjeflege Sven Chr. Enger.
7.Er det mye uforsvarlig dykking ?
8.Er det uforsvarlig å la en fjortenåring få en hagle i hendene ?
9.Jeg er redd lørdagens 20 kilometer kan bli en sportslig uforsvarlig forestilling.
10.Jeg finner dette forslag uforsvarlig, og ber om at det blir utarbeidet alternative forslag hvor inntektsreduksjonene oppfølges med redusert aktivitet og utsettelse av investeringer og andre tiltak, sier Nordengen til Aftenposten.
11.Jeg vil ikke si at det er uforsvarlig mye å gjøre, sier Bjørn Næss.
12.Man kan ikke si at de største differansene er uforsvarlig store.
13.Men i lys av den tautrekning som har funnet sted på britisk side og den usikkerhet som dermed er oppstått, syntes vi det var uforsvarlig ikke å markere på et høyt politisk nivå hvilken vekt norske myndigheter legger på at avtalen godkjennes, kommenterer han.
14.Nødhjelp er uforsvarlig uten skikkelig oppfølgning.
15.Staffs forslag er fullstendig uforsvarlig.
16.Vedtake i kommunestyret vidner om manglende ansvar og uforsvarlig politikk.
17.Vi synes det er uforsvarlig å vente til århundreskiftet med å løse trafikkproblemer som allerede lenge har gått på helsen løs, sier Reidar Gunder.
18.38 prosent av intervjuobjektene hadde slanket seg på en måte vi vurderer som direkte uforsvarlig.
19.Andenæs tilføyer at han ikke har noe ønske om å få de politimenn som foretar uforsvarlig forfølgelse av f. eks. unge biltyver straffet, men han efterlyser politiledelsens påpasselighet på dette område.
20.Arbeidsforholdene er ofte så uholdbare at sykepleierne blir levende modeller i hvordan utføre faglig uforsvarlig sykepleie.
21.Arbeidsmiljømessig sett er det egentlig uforsvarlig å bære en elev trapper opp og ned ; det innebærer en viss risiko for alle parter.
22.Byggearbeider på Hammer skole i Lørenskog gjør det uforsvarlig å fortsette undervisningen, og skolens rektor har derfor bestemt at elevene må permitteres frem til kommende tirsdag.
23.DET er uforsvarlig å belaste folketrygden ytterligere.
24.De regner dykkernes arbeidstid kun fra det tidspunkt selve dykkingen starter, noe som kan medføre uforsvarlig harde økter.
25.Denne lunkne holdning til enøk er helt uforsvarlig, hevdet Ragnhild Sundby.
26.Derfor mener SINTEF det er uforsvarlig at bevilgnings og prioriteringssituasjonen er blitt slik at de frie grunnbevilgninger til forskningsinstituttene faktisk blir redusert fra 1983 til 1984.
27.Dermed er det ikke sagt at budsjettet er preget av uforsvarlig frieri til velgerne.
28.Dersom oppfordringen blir efterfulgt, vil det trolig føre til at kontrollen av årets selvangivelser blir uforsvarlig ut fra de plikter som påligger ligningskontoret.
29.Det ble vist til at 2 200 stillinger foreslås inndratt, noe KFLOslo fant uforsvarlig ut fra de oppgaver Oslo kommune skal løse.
30.Det blir vanskelig å hevde med særlig autoritet at det er uforsvarlig å gå ut over de rammer statsbudsjettet streket opp, når man selv så kort tid etterpå synder mot dette.
Your last searches