Norwegian-English translation of uheldigvis

Translation of the word uheldigvis from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uheldigvis in English

uheldigvis
allmenn? unfortunately
Synonyms for uheldigvis
Similar words

 
 

More examples
1.Den sure nedbøren utgjør idag det største forurensningsproblem i Norge, som uheldigvis er blant de land som" importerer" mest av den, sa stortingsrepresentant Aksel Fossen under Europarådets debatt onsdag om dette stadig alvorligere problem i Europa.
2.Det norske flagget er uheldigvis i den frie internasjonale skipsfartsnæring blitt vanskelig å seile under på grunn av høye omkostninger og byråkratiske regler.
3.Regjeringen har uheldigvis også oppdaget at importert ris gir mer penger enn den som dyrkes i landet.
4.Uheldigvis er det ikke Norge vi er i krig med, men palestinerne, og det er dem vi må inngå fred med, gjennom deres egne representanter.
5.Den lokale Adonis hadde kastet sine øyne litt for grundig på en ung pike, som uheldigvis ikke var hans kone.
6.Det ble tatt bilder av ranerne med bankens automatiske kamera, men uheldigvis først da de var på vei ut av bankfilialen.
7.Det ble tatt bilder av ransmennene med bankens automatiske kamera, men uheldigvis mens de var på vei ut, og bildene antas å ha liten verdi for efterforskningen.
8.Dette, svarte Willoch, presiserte Stray meget klart i et tidligere innlegg i debatten, mens han uheldigvis unnlot å presisere dette om igjen i sin sluttmerknad.
9.Fleksibel arbeidstid" er uheldigvis Fredrik Messel kommet i skade for å fastslå at et eventuelt imøtekommet krav om full lønnskompensasjon ved mulig overgang fra 8 til 6 timers dag vil bety 25% lønnsforøkelse.
10.Gang på gang angrep de SIFburet, men uheldigvis for opprykkskandidaten fra Nedre Eiker sto Kai H. Wang i mål.
11.Graziani brukte samme metode som Conti og Nicol før ham og brente til det han kunne, men uheldigvis gikk ballen via tverrliggeren og over.
12.Hvis museskadene uheldigvis skulle føre til f. eks. brannskader, vil slike skader naturligvis bli erstattet.
13.I Aftenposten forleden ble det rapportert om jegere som hadde rett til å felle elgku, men som uheldigvis skjøt en okse.
14.Ifølge siste nytt - selv i Aftenposten - skal lungekreftpasienter som uheldigvis er bosatt i Akershus, herefter måtte vente i fire måneder for å komme inn på Rikshospitalet.
15.Kjøringen fant sted i Gol, men uheldigvis for ham ble han iakttatt av en politipatrulje.
16.Om et slikt tema som sikkerhetspolitikken burde Austad konsekvent ha holdt seg på det politiske området alene, men uheldigvis blander han Kirken inn som målskapende instans.
17.Opprinnelig skulle den dekke noen få offisersfamilier med ødemarkstillegg, men nå er senderen uheldigvis blitt så sterk og effektiv at den tar hele Oslo i en jafs.
18.Tjømes Kunstsalong ligger i Oslo sentrum, nærmere bestemt i Tollbugaten 25, og slett ikke utenbys, slik det uheldigvis fremgikk av spalten.
19.Uheldigvis er prisnedsettelsen blitt anderledes oppfattet i utlandet, og denne misforståelsen er det viktig å få korrigert.
20.Uheldigvis faller maksimum iår nesten sammen med fullmånen.
21.Uheldigvis for denne lærergruppe uten å oppnå tilnærmet den samme" suksess" som ifjor.
22.Uheldigvis for ham måtte han måle krefter med en av de mest karismatiske politikere Canada har fostret - Pierre Trudeau.
23.Uheldigvis for oss var disse fem for ofte på isen mot vår tredjefemmer, som tapte sin del av kampen 06.
24.Uheldigvis for portugiserne var det mesteren selv, Platini, som stod klar til å ekspedere Tiganas innlegg videre.
25.Uheldigvis griper tolltjenestemenn inn, formalistiske som disse stundom kan være, idet de finner merkingen av kassen ureglementert, og det bisarre bortførelsesnummeret faller i fisk.
26.Uheldigvis ligger det store hindringer i veien for å realisere denne ideelle situasjonen.
27.Uheldigvis sluttet fienden å bruke denne den 14. mai, inntil da var ikke noen disposisjoner blitt truffet for å overføre koden i noen fyldestgjørende form til hærførerne i felten.
28.Uheldigvis sto de tomme eskene inne på kontoret, og brevet lå mellom disse.
29.Uheldigvis var det en av oss som falt og fikk en lett ryggskade, så vi hadde tilslutt ingen annen utvei enn å tilkalle helikopterhjelp, forteller Kåre.
30.Utvalgets flertall går uheldigvis den motsatte vei ved å foreslå lovregler som vil svekke mulighetene for å få et bedre system.
Your last searches