Norwegian-English translation of ukentlig

Translation of the word ukentlig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ukentlig in English

ukentlig
allmenn? weekly
Examples with translation
De serverer fersk fisk og hummer hver dag, som de får flybåren en gang ukentlig fra Norge.
Similar words

 
 

More examples
1.Ansiktet mot folket" er et ukentlig program, laget over samme lest som er vanlig i flere land hvor herskerne har behov for å markere at de er ett med folket og at hvem som helst kan komme til sin leder og få svar på sine dagligdagse problemer.
2.Til eftertanke" skal også sendes en gang ukentlig.
3.(NTBDPA) Hovedmeglingsmann Georg Leber, som forsøker å finne en løsning på den vel seks uker lange metallarbeiderstreiken i VestTyskland, fremla tirsdag et forslag basert på en ukentlig arbeidstid på 38,5 time fra 1. april neste år.
4.Badet er nesten som et annet hjem for oss som bruker det ukentlig.
5.I realiten har vi fått seks timers arbeidsdag i Norge i og med alle kvinnene som har akseptert kort arbeidstid, i gjennomsnitt vel 32 timer ukentlig, sier forsker Olaf Foss, Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR).
6.Når det gjelder den generelle markedsprisen på poteter, noteres den ukentlig i henhold til jordbruksavtalen.
7.Ordningen fungerer bra, og blir adskillig billigere enn sykehusinnleggelse, sier Nordeng, som arbeider en dag ukentlig ved den nye psykiatriske poliklinikken på Holmlia i Oslo.
8.Radioen sender ukentlig firefem timer med programmer av religiøs karakter, og dette er ingen urimelig dosering når vi vet at omtrent 400 000 mennesker lytter til hver enkelt sending, fremholdt Gjerde.
9.50 medlemmer, fordelt efter alder, har nå et ukentlig tilbud, og torsdag 5. april møttes alle, sammen med en rekke gjester, til stor og festlig offisiell åpning.
10.Abonnementsprisen på 38 000 kroner skal ifølge initiativtagerne kunne spares inn hvis systemet hindrer en ukentlig tomkjøring med lastebil på 100 kilometer.
11.Amerikanske barn ser ukentlig ca. 30 timer på fjernsyn.
12.Avgiften til fondet er satt til kr. 1,50 pr. uke for hver arbeidstager som ukentlig arbeider 15 timer eller mer.
13.Bare i Oslo tippes det ukentlig for godt og vel fem millioner kroner.
14.Bensinforhandlerne er også pålaget en ukentlig minimumsåpningtid.
15.Cocomsammenslutningen har forøvrig sitt hovedkvarter i Paris, hvor møtene holdes med jevne mellomrom, gjerne ukentlig.
16.Data av almen og personorientert art skal ukentlig rapporteres til en føringsoffiser ved ambassaden.
17.De alternativer man står overfor er enten å komme ut to ganger i uken som idag, gå tilbake til en gang i ukentlig slik avisen gjorde frem til 1974, eller om avisen skal komme ut fem ganger i uken.
18.De siste par årene har det forekommet ett eller to tilfeller av sykdommen ukentlig i hovedstaden.
19.Denne maskinen har også en ukentlig avgang fra Trondheim.
20.Der har man for hånden fire faste, samt et par fysioterapeuter i halv stilling, en nevrolog med kontortid en gang ukentlig, en indremedisiner en gang hver fjortende dag, og i tillegg er en av fysioterapeutene psykolog og driver psykiatrisk fysioterapi, mens en annen av fysioterapeutene driver såkalt psykomotorisk fysioterapi der teknikken er avspenning og pasienten skal kjenne sitt eget reaksjonsmønster.
21.Det betyr at de som bor i flerpersonhusholdninger ukentlig mottar 12,4 timer mer hjelp fra familie, venner og kjente.
22.Det blir trening en gang i i uken, samt en ukentlig samspilldag med orkester.
23.Det er tross alt få av nærradiostasjonene i Oslo som er istand til å sende så mange timer ukentlig.
24.Det var striden om hva som skal være" normal" ukentlig arbeidstid som påny torpederte løsningsforsøkene.
25.Disse tre keramikkgjenstandene står idag på Lista Museum, og får ukentlig følge av nye gjenstander som bringes opp.
26.Eldre kan på denne måten få en fast kontaktperson som ringer en eller flere dager ukentlig, og samtalene skjer med fullt taushetsløfte.
27.En foruroligende melding for dem som fremdeles ikke er kommet til hektene efter feiringen av Jahn Otto Johansens 40årsdag i 1974 (kamuflert som 50årsdag i jubilantens håp om å skaffe seg litt ekstra pondus) er at han fyller 50 år for alvor idag, 3. mai. I tillegg fyller han NRKprogrammer i radio og fjernsyn, en ukentlig spalte i Dagbladet, som han ellers forlot ved årsskiftet, tomrommet mellom stadig flere bokpermer - det er blitt et førtitall ialt ifølge en slags foreløbig grovtelling - og stadig mer ekspansive kledeboner.
28.En slik behandling blir gitt en gang ukentlig i femseks uker.
29.Erkerivalene The Sun og Daily Mirror har utropt hver sin millionær i pund, og ukentlig utbetales store gevinstsummer.
30.Et utvalg vil bli vist i ukentlig timesendinger.
Your last searches