Norwegian-English translation of ulyst

Translation of the word ulyst from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ulyst in English

ulyst
følelsernoun aversion, dislike, antipathy
  motvillighetnoun disinclination, reluctance
Synonyms for ulyst
Similar words

 
 

More examples
1.Det er jo blitt langt flere institusjoner, organisasjoner og personer som har interesser å ivareta og som føler ulyst ved å rive ned det som er bygget opp," slik underdir.
2.Giverinseminasjon gir meg uansett en sterk ulyst.
3.Uttalelsen er preget av stor ulyst til ordningen og det blir tatt så mange forbehold at jeg vanskelig kan skjønne at de kan godtas av de to øvrige regjeringspartier.
4.12åringen Mads M. Nielsen er et funn som Jonas - gutten som rømmer hjemmefra fordi foreldrene er glidd fra hverandre og han ser med ulyst frem til sommerferien sammen med dem.
5.Akkurat den siste formuleringen er det med ulyst man ser på trykk som liberal, så sterk som den liberale medvirkning til tanken om velferdssamfunnet har vært.
6.Benkow opplyste at sentralstyret med sterke forbehold og ikke så liten prinsipiell ulyst, sluttet seg til stortingsgruppens vedtak om å gå inn for listeforbund.
7.DENNE ulyst til å fremstå som en hovedansvarlig for skjerpet boligbeskatning, er ikke vanskelig å forstå.
8.Den omfattes med stor ulyst av noen som overhodet ikke sender inn dette skjemaet.
9.Denne fokuseringen er blitt vulgarisert, og selv om jeg føler en viss ulyst ved å gå løs på den selv, kommer jeg fortsatt til å holde på med personsatire og portrettere kjente personer, også i TVprogrammet, forteller han.
10.Denne ulyst til å meddele saklig informasjon skal likevel ikke hindre almenhetens tilgang på fakta.
11.Det er med den største ulyst vi foreslår å kutte ned på skolenes ekstra tilbud til barna.
12.Det skyldes en voksende ulyst i en rekke av medlemslandene mot å yde særlige bidrag, noe som skyldes landenes egne økende økonomiske problemer.
13.Det var med ulyst jeg avsluttet dette tilfeldige møtet, og jeg fulgte henne derfor til hennes dør.
14.Det vil si at de ikke har for mye å gjøre slik at de føler ulyst eller stress.
15.Det ville bli langt flere institusjoner, organisasjoner og personer som hadde interesser å ivareta og som følte ulyst ved å rive ned det som var bygget opp.
16.Hvis finansministeren flytter til Brussel, er Schlüter innstilt på å gjennomføre en rokering, selv om han gjør det med stor ulyst - forståelig nok.
17.Jeg vet at tradisjonelle industridrivere ser med stor ulyst på den slags spekulasjoner som kan gjøre det vanskelig med nødvendig omstrukturering av norsk industri.
18.NÅ har han igjen latt falle noen intervjuord liksom uttalt med likeglad ulyst til å la seg engasjere offentlig.
19.Reaganregjeringen har med ulyst registrert at India under Gandhis ledelse har kjøpt våpen fra SovjetUnionen.
20.Selv var jeg aldri noe glad i å skrive da jeg var ung, jeg hadde en uovervinnelig ulyst mot å skrive stil.
21.Det er med ulyst at jeg har grepet inn i arbeidskonflikten.
22.Allerede den tredje dagen efter innflytningen følte jeg en merkelig ulyst ved å lese.
23.Dagbladets kommentator Arne Finborud sier at det var som det raslet i kjettinger nedover Lille Grensen igår eftermiddag da Jan P. Syse under høylytte protester og med stor ulyst ble ført fra regjeringsbygningen tilbake til Løvebakken.
24.Det er med stor ulyst jeg skriver denne artikkel om" Vitenskapens ofre".
25.Det er med ulyst jeg som tidligere Høyrepolitiker og kulturpolitiker på lokalplanet og som nåværende kinosjef og kultursekretær, tar bladet fra munnen.
26.Det er også en god porsjon ulyst blant islamske land til å fordømme et regime som baserer sin lovgivning på Koranens bokstav.
27.Det viser seg nemlig at man ved læresteder i andre land, som vårt utdannelsesNorge i all tid har vært avhengig av, med stadig større ulyst tar inn norske studenter.
28.For meg er dette ikke blitt et spørsmål om lyst eller ulyst, men om lydighet, og jeg er kommet til at jeg ikke kan handle annerledes.
29.Livet på skaperens jord er mangfoldig - glede og sorg, gode og onde dager, lyst og ulyst, tungsinn og løssluppen glede, arbeid og hvile og sykdom og god helse.
30.Med ulyst hugsa ho at bestefar hadde eit syn den natta ho sjølv vart fødd, og meinte at også ho bar denne kimen i seg.
Your last searches