Norwegian-English translation of unåde

Translation of the word unåde from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

unåde in English

unåde
allmennnoun disfavor
Similar words

 
 

More examples
1.Lundkvist er i unåde blant bøndene", skriver den populære jordbruksavisen land.
2.De fleste trodde at Ogarkov var falt i unåde og var blitt degradert.
3.Den franske støtte til Irak i gulfkrigen og Frankrikes unnlatelse av å utvise eller gi strenge straffer til fiender av Khomeinis regime er også en grunn til at Paris er falt i unåde i Teheran.
4.Det er ingen hemmelighet at forfatterforeningens tidligere formann (han ble nylig tvunget til å trekke seg tilbake), Bernt Engelmann, har et litt for godt forhold til de mer regimetro forfattere i øst, på bekostning av kolleger som er falt i unåde.
5.Det er iår 50 år siden prins Sigvard falt i unåde hos sin far den senere kong Gustaf VI Adolf - og ble fratatt sin titel og arverett fordi han giftet seg borgerlig.
6.Det telegraferes fra Rom at den berømte dikter Pirandello er falt i unåde hos Mussolini.
7.For mens mange av Bresjnevs politiske støttespillere idag er pensjonert eller i unåde efter den kamp og opprydning som ble iverksatt av det nye regime, slo Tsjernenko seg til ro i en relativt fremstående posisjon.
8.Halvorsen falt i unåde på Marienlyst efter at han nektet å utføre det som er blitt kalt NRKs mest opplagte intervju i 1983, nemlig et fjernsynsintervju med fredsprisvinneren Lech Walesa.
9.Han gjør ikke noe forsøk på å flykte fra ansvaret for de forbrytelser som førte til at han ble den første president som ble tvunget til å gå av i unåde.
10.Holberg falt udi unåde hos prestefruen, hvis tre sønner han var huslærer for det året.
11.I dag lever han i nådig unåde og reknar seg sjølv som" unverhaftlich" sidan han er både for gammal og for berømt til å bli sett i fengsel for at han gir ut bøkene sine i vest når dei blir nekta i aust.
12.I de 22 år Yamani har vært oljeminister, har det ikke manglet på rykter om at han var falt i unåde hos kongefamilien og var på vei ut.
13.Ifølge Kortsjnoj selv, bl.a. i et intervju med undertegnede over NRK / radio i 1978, var det efter dette at Kortsjnoj begynte å falle i unåde, noe som endte med at han hoppet av efter IBMturneringen i Amsterdam i 1976.
14.Likevel falt han tilstrekkelig i unåde til at han måtte tilbringe resten av livet i høyst tilbaketrukken tilstand.
15.Men hvis en representant som tilhører et regjeringsparti, går ut på tvers av kanskje sitt eget partis linje eller retter kritikk mot en statsråd, blir vedkommende straks stemplet som illojal og faller" i unåde".
16.Nixon ble tvunget til å søke avskjed i unåde.
17.Særlig efter at han hadde kritisert Anatolij Karpov for visse sider ved hans spill, falt han i unåde og ble utsatt for trakasserier.
18.Tass omtaler i meldingen Tsedenbal (67) i svært rosende ordelag, noe som tyder på at han ikke er falt i unåde.
19.Vestlige diplomater utelukker ikke muligheten for at Ogarkov, som er 67 år gammel, kan bli utnevnt til forsvarsminister efter den 75 år gamle Dmitrij Ustinov, men de mener gårsdagens kunngjøring tyder på at han er falt i unåde.
20.Vi møter Bukarenskij som efter å ha falt i unåde hos KGB plutselig blir innkalt til sjefen Stanov med beskjed om at han skal hoppe av til Vesten.
21.Deng er døv på det høyre øret, noe han ofte spøker med når han mottar utenlandske gjester, men som han også selvsikkert skal ha utnyttet annen gang han falt i unåde.
22.Det har en tid versert forlydender i Peking om at Chen var falt i unåde på grunn av påstått korrupsjon og overdrevent byråkrati i hennes departement.
23.Det har vakt overraskelse at Stefanache er blitt erstattet med tidligere statsminister Ilie Verdet, som ble fjernet i 1982 og man regnet med at han var falt i unåde.
24.Det siste er også meddelt i Deutsche Zeitung - Busse er ikke falt i unåde ennå.
25.Det var åpenbart en av årsakene til at han falt i unåde.
26.For" Mex" var nok blant de musikere som oftest falt i unåde hos sin maestro grunnet en noe uvøren livsførsel.
27.Ingen av den gamle garde som nu pensjoneres, er falt i unåde.
28.Pål Skjønberg er hans betrodde medarbeider, som lenge faller i unåde.
29.Sammen med ham var hans tidligere massør, den tidligere bokseren Wolfgang Blume, som ifølge Kvernbergs inntrykk, også var falt litt i unåde i hjemlandet.
30.TO ganger har han falt i unåde (1966 til 1974 og april 1976 til juni 1977), men han har kommet tilbake.
Your last searches