Norwegian-English translation of undergrunnsbane

Translation of the word undergrunnsbane from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undergrunnsbane in English

undergrunnsbane
allmenn? Underground
Similar words

 
 

More examples
1.Foruten nye trafikanter som får kort vei til såvel undergrunnsbane, trikker og busser, vil sporveiene som grunneier tillate seg en årlig leiegevinst på 1,4 million kroner.
2.San Francisco har trolig verdens mest avanserte undergrunnsbane.
3.Men det går tross alt en undergrunnsbane der ?
4.Bernhard Goetz, som nesten ble folkehelt efter å ha forsvart seg med pistol mot fire overfallsmenn på New Yorks undergrunnsbane, risikerer nå fengsel for livet.
5.Da vi fikk undergrunnsbane her i Helsingfors for tre år siden, var den for eksempel røykfri helt fra starten, også på perrongene.
6.Donovan og ni andre står tiltalt for økonomisk svindel i forbindelse med byggingen av en undergrunnsbane i New York i 1979.
7.Men allerede fra den første tid så man det som et mål å bringe banen ned til byens sentrum, og - til tross for den beskjedne hestetrafikk i byens gater - selvfølgelig som undergrunnsbane, behandlet i banens styreprotokoller allerede i 1900.
8.Sovjet ønsker videre å delta i byggingen av en undergrunnsbane i Athen og å reise et stålverk i landet.
Your last searches