Norwegian-English translation of underhuset

Translation of the word underhuset from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

underhuset in English

underhuset
politikk - Storbritanianoun Lower House, House of Commons
Similar words

 
 

More examples
1.De sender gjerne en Labourrepresentant til Underhuset, men de går over til Plaid Cymru når det skal velges bystyremedlemmer, hevder han.
2.Alle britiske partiledere fordømte det politiske drapet i krasse vendinger, og statsminister Gandhi ble minnet som en stor politiker i Underhuset.
3.Andre steder i bygningben ble flere våpen funnet, opplyste innenriksminister Leon Brittan i en redegjørelse i Underhuset tirsdag.
4.Anthony Wedgwood Benn, venstresidens yndling i det britiske arbeiderparti, tok søndag et langt skritt i retning av Underhuset igjen.
5.Arbeiderpartiet vil reise spørsmålet i Underhuset med det første.
6.Bare en massiv konservativ faneflukt i 12. time kan sikre Turner det mandat i Underhuset han må ha.
7.Brian Mulroney og hans konservative parti sikret seg et langt større flertall enn ventet i det nye underhuset.
8.Britene har nemlig gjort det klart at hverken regjering eller Underhuset ville godkjenne spansk EFmedlemskap hvis det ikke var en åpen grense mellom Spania og kolonien.
9.Canadas statsminister John Turner setter sin lit til at" en flodbølge" i siste øyeblikk skal sikre de liberale et nytt flertall i Underhuset.
10.Da Anthony Wedgwood Benn denne uke gjeninntok sin plass i Underhuset, var han innvalgt for 12. gang.
11.Da utenriksminister Geoffrey Howe i Underhuset fremla forslaget om at efterretningsstaben i Cheltenham måtte oppgi fagforeningsmedlemskapet, gjorde han dette uten å ha hatt kontakt med regjeringskolleger eller med de seks fagforbund som er berørt av utspillet.
12.Da utenriksminister Geoffrey Howe kunngjorde nyheten i Underhuset sa han også at det ville være" upassende" hvis Nigerias Londonambassadør returnerte til landet.
13.De 12 komitemedlemmer, som representerer alle partier i Underhuset, krever blant annet at elektrisitetsindustrien fra 1987 skal ha installert effektivt renseutstyr som kan minske svovelutslippene med 60 prosent innen 1995, slik EF har foreslått.
14.De konservative har med 50 prosent av stemmene sikret seg 211 av de ialt 282 mandater i Underhuset.
15.De konservative partiene har 83 representanter, to kommunistpartier har tilsammen 47, mens sentrumspartier, sosialister og lokale partier har 32 plasser i underhuset.
16.De konservative sikret seg da 211 plasser i Underhuset mot de liberales 40, sosialdemokratenes 30 og en uavhengig.
17.De konservatives sjefinnpisker i Underhuset, John Wakeham, og hans hustru ligger også alvorlig skadet på sykehus efter IRAs terrorhandling.
18.De offentlige utgifter skal fortsatt ned, og likeså inflasjonen, var finansminister Nigel Lawsons budskap i hans første budsjetttale i Underhuset tirsdag.
19.Den 58årige Benn tapte sitt Bristolsete i Underhuset til en konservativ kandidat ved valget i juni ifjor.
20.Den 58årige Tony Benn som mistet sitt Bristolsete i Underhuset ved fjorårets valg, var selv meget fornøyd med resultatet.
21.Den 90 år gamle lord Stockton, tidligere statsminister Harold Macmillan, tok Overhuset med storm da han onsdag holdt sin jomfrutale der 64 år efter at han holdt sin jomfrutale i Underhuset, og 21 år efter at han gikk av som regjeringssjef.
22.Den bitre scenen i Underhuset som de konservative kaller militantes angrep på ytringsfriheten, viser til overmål hvor bitter grubekonflikten er efter at nærmere 15 000 arbeidere de siste uker har gjenopptatt arbeidet.
23.Den britiske miljøvernkomiteen for Underhuset skal avslutte sin reise med besøk i Sverige, som også har fått problemer med sur nedbør.
24.Den britiske regjering bør innta en langt mer positiv holdning overfor Argentinna i Falklandspørsmålet, krever utenrikskomiteen i Underhuset.
25.Den britiske utenriksminister Geoffrey Howe ble utsatt for sterkest kritikk i Underhuset da han redegjorde for forløpet til bruddet i de diplomatiske forbindelser mellom Storbritannia og Libya.
26.Den mektige utenrikskomiteen i Underhuset sier også i en rapport at den britiske regjering var fullstendig i utakt med de politiske følelser i Samveldelandene i området, og derfor var dårlig forberedt på å bedømme faresignalene på den rette måte.
27.Den nye Labourleder har ennå ikke erfaring og rutine nok til å hamle opp med statsministeren i Underhuset, men regjeringens litt tafatte holdning har gitt opposisjonen lettere spill enn ventet.
28.Den omstridte samiske kortfilmen" Slik tar de samenes land" skal nå vises i det britiske Underhuset.
29.Den tidligere konservative britiske minister, Enoch Powell, som nå er underhusmedlem for Ulsterunionistene, antyder i et brev til en kollega i Underhuset at den amerikanske efterretningsorganisasjon CIA stod bak drapet på Earl Mountbatten av Burma i august 1979.
30.Det alvorligste partiopprør mot statsminister Margaret Thatcher siden hun kom til makten våren 1979 skjedde da Underhuset debatterte et lovforslag som skal gi regjeringen adgang til å kontrollere enkelte kommuners inntekter og utgifter.
Your last searches