Norwegian-English translation of undertegne

Translation of the word undertegne from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undertegne in English

undertegne
dokumentverb sign
Synonyms for undertegne
Derived terms of undertegne
Similar words

 
 

More examples
1.(NTBReuterAFP) Cuba er klar til å undertegne en avtale om å trekke kubanske styrker ut av Angola.
2.Der det foreligger grunnlag for avvisning eller bortvisning, kan vedkommende slippe inn i landet mot å undertegne en slik erklæring.
3.Dere skal ikke ta skrittet fullt ut og undertegne skiltene med - om ikke" Ditt veivesen" - så ifallfall" Vennlig hilsen veivesenet" ?
4.Det er frivillig, og opp til hver enkelt person om han vil undertegne eller ikke.
5.Dette forberedelsesarbeidet må gjøres skikkelig, og vi har god tid, sier Tor Jørgensen som ikke har noen tro på at Vålerengen kommer til å undertegne kontrakt med 78 av klubbens spillere før serien starter i slutten av april.
6.Har det hendt at utenlandske turister har nektet å undertegne en slik erklæring ?
7.Jeg har mottatt forespørsler og tilbud fra en rekke klubber, men efter det første besøket på Bryne ble jeg overbevist om at det var klubben jeg ville undertegne kontrakt med, sier Ulf Moen til Aftenposten.
8.Tror du QPR er interessert i å få nordmannen til å undertegne noen kontrakt før jul ?
9.Vi regner også med å undertegne en større samarbeidsavtale med Nye Fredrikstad som eies av Kværnerkonsernet.
10.Årsaken til jeg har ventet i det lengste med å undertegne en ny kontrakt med Moss FK er usikkerheten om trenerspørsmålet i og med at Per Mosgaard sa opp avtalen, sier Kollshaugen.
11.Adm. direktør Christian H. Thommesen i MediaInvest sier til Aftenposten at selskapet regner med å kunne undertegne avtalen om kjøp av Blueprint i neste uke.
12.Aksjonen er en protest mot at SovjetUnionen nekter å undertegne en avtale som forbyr kommersiell hvalfangst fra 1986.
13.Allerede efter to dager ringer Evensen fra Sovjethovedstaden og ber om en generell fullmakt til å undertegne en avtale, men må nøye seg med en diffus fullmakt til å sette sitt navn under en avtale som er innenfor rammen av de avtalte instrukser.
14.Allerede samme kveld fikk han henne til å undertegne en kontrakt.
15.Avtalen mellom Norge og Costa Rica om konsulentbistand vil efter det Aftenposten forstår i nær fremtid bli sendt ambassadør Jan Arvesen i Mexico City, som vil få i oppdrag å undertegne avtalen med representanter for regjeringen i Costa Rica.
16.BOTSWANA og Norge skal undertegne en avtale om bistand til helsesektoren i Botswana.
17.Bedriftslederen er nå villig til å undertegne avtalen.
18.Brusletten er på et seks dagers besøk i Bangladesh, og skal idag undertegne en avtale angående uhjelpen.
19.De ansatte ved Cheltenhamsenteret har frist til 1. mars med å undertegne papiret hvor de oppgir sitt fagforeningsmedlemskap mot en kompensasjon på 11 000 kroner.
20.Den 16. juli 1981 troppet Majala opp på kontoret til ligningssjefen i Måsøy for å undertegne en korrigert versjon av en tidligere innlevert selvangivelse for inntektsåret 1980.
21.Den 3. oktober skal samferdselsminister Johan J. Jakobsen og reselivsrådets formann, Martin Killi, undertegne stiftelsesdokumentene.
22.Den kinesiske statsminister Zhao Ziyang er rede til å undertegne en handelsavtale med USA, når han møter president Ronald Reagan tirsdag.
23.Den strakk seg til å undertegne betalingsforpliktelser på vegne av firmaet, forteller Bjerke.
24.Der stilte jeg blant annet spørsmål om det er riktig av kirkeledere å engasjere sg i partipolitikk, og om det er korrekt av samme gruppe å undertegne offentlige opprop av klar politisk karakter.
25.Dere behøver ikke undertegne.
26.Dessuten må søkeren undertegne en kontrakt som forplikter vedkommende til å melde fra både til huseier og formidlingskontoret når bopelen fraflyttes.
27.Det ble Orejas oppgave som utenriksminister i 1977 å undertegne avtalen om medlemskap i Europarådet.
28.Det er ikke ventet at de to statsministre skal undertegne noen avtaler før Botha forlater Portugal imorgen.
29.Det er kjent at den nåværende Nobelprisvinner ble boikottet av myndighetene efter at han nektet å undertegne en" lojalitetserklæring" under utrenskningen som fulgte Sovjetinnmarsjen i Tsjekkoslovakia i 1968.
30.Det er nemlig de to som til syvende og sist må undertegne kompromisset som skal løse grubestreiken.
Your last searches