Norwegian-English translation of undertegner

Translation of the word undertegner from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undertegner in English

undertegner
allmenn? signs
Similar words

 
 

More examples
1.Det er første gang jeg undertegner denne type kontrakt, men jeg gjør det med glede, selv om jeg frykter for en flom av henvendelser i fremtiden.
2.Kanskje har markedsføringen gitt et inntrykk av at alt gled lettere enn det egentlig gjorde, slik at de som har tellet på knappene ikke fullt ut har innsett den hele og fulle betydning av hver eneste undertegner, undrer han.
3.Riktignok har jeg ikke fått tilbud fra andre klubber, men det må forhandlinger til før jeg undertegner en ny kontrakt med MGladbach.
4.Adm. direktør Tor Moursund undertegner på vegne av banken, og en rekke fremtredende representanter både for myndigheter og banker vil være til stede.
5.Av samme grunn er kristeligdemokratene praktisk talt enstemmig imot at Bonn undertegner traktaten.
6.Avtalen er ikke bindende for land som ikke undertegner den.
7.Brusletten undertegner landprogrammet om Norges bistand til Bangladesh.
8.De seksten landene som administrerer Antarktistraktaten, deriblant Norge, har vedtatt å åpne fremtidige forhandlinger for observatører fra alle land som undertegner traktaten.
9.Den 15. januar undertegner Lefac kontrakten med sin partner i San Francisco, James Halow som idag eier selskapet.
10.Derfor undertegner man heller ikke nå.
11.Dersom partene undertegner en kontrakt, er det meningen at den i første omgang skal dreie seg om to år.
12.Det vil Kina fortsatt være, og president Reagan vil glede amerikanske eksportører når han idag undertegner handelsavtaler med Peking.
13.Egypt og Israel undertegner en fredsavtale, den såkalte Camp Davidavtalen, som bl.a. omfatter tilbaketrekning av israelske militære fra Sinai.
14.Erik Thorstvedt har nå avsluttet en ukes trening med Tottenham og ifølge britisk presse er det slett ikke umulig at den storvokste Vikingkeeperen undertegner proffkontrakt med Londonlaget.
15.Finland undertegner imorgen sin erstatningsavtale med DDR.
16.Han sender ballen ut over sidelinjen og undertegner seg Frognertrikken.
17.I disse land risikerer folk forfølgelse og fengsel hvis man undertegner opprop mot disse våpen.
18.Idag undertegner ROF en hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen for skip og offshorefartøyer.
19.Ifølge ukemagasinet Paris Match har nemlig Vatikanets domstol Sacra Romano Rota sagt ja til at prinsessens første ekteskap erklæres ugyldig, og dermed står det bare igjen at pave Johannes Paul II undertegner kjennelsen.
20.Institutt for Kontinentalundersøkelser (IKU) og Esso undertegner fredag en samarbeidsavtale om forundersøkelser med sikte på vurdering av petroleumspotensialet i Bjørnøyabassenget.
21.Jeg har ikke undertegnet noen ny kontrakt med Vålerengen, og jeg vil betrakte det som like sannsynlig at jeg går over til Hamkam som at jeg undertegner en ny VIFkontrakt, sier Pål Jacobsen til Aftenposten.
22.Norge innleder tirsdag i ØstBerlin en ny forhandlingsrunde med DDR om millionerstatninger for norsk eiendom som ble konfiskert i ØstTyskland efter krigen - og onsdag undertegner Finland som det første ikkesosialistiske land en erstatningsavtale med DDR.
23.Når selskapet idag undertegner overtagelsesavtale med belgiske NestorMartin, skal Jøtul være den største ildstedprodusent på verdensbasis.
24.Om Norge undertegner de to konvensjonene, vil det trengs en ny lov for gjennomføring av reglene.
25.Onsdag morgen undertegner de to statsministre en avtale om investeringsgarantier som et ledd i utviklingen av de økonomiske forbindelser mellom de to land.
26.Redaktør Diesen meddeler at Argushjelpens kontor har mottatt en sjekk på kr. 10 000, som gave til de gamle i Oslo, fra en som undertegner seg" en gammel Oslogutt" og som gjerne ser - hvis mulig - at gamle fra Gamlebyen kommer i betraktning.
27.STARTSPILLEREN Vetle Andersen (20) undertegner idag proffkontrakt med vesttyske Blau Weis 1890, som er hjemmehørende i 2. divisjon.
28.Selvsagt står det enhver fritt å bringe til torvs meninger om nær sagt hva som helst, men når Hambro undertegner som" direktør, Statens forurensningstilsyn", blir hans meninger nesten offisielle og hans påstander opphøyes nesten til forskningsresultater.
29.Slike aksjoner skal iverksettes om USA og Japan undertegner en avtale om å stoppe hvalfangst.
30.Stadig nye land undertegner også Menneskerettighetserklæringen.
Your last searches