Norwegian-English translation of undertegnet

Translation of the word undertegnet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undertegnet in English

undertegnet
skriveriadjective undersigned [formal]
  mannnoun undersigned
  kvinnenoun undersigned
Synonyms for undertegnet
jeg
Similar words

 
 

More examples
1.Alle skilt er undertegnet av Helserådet.
2.Avtalen ble ikke undertegnet av Mobils ledelse i Norge 12. november 1984.
3.Den 1. oktober 1984 undertegnet Norsk Polar Navigasjon A / S og Svensk Polarenergi AB en opsjonsavtale om felles undersøkelser og utnyttelse av naturgass på Svalbard, hvor Svensk Polarenergi AB tilbys en 50 prosents andel i 76 utmål på SydSpitsbergen mot å bekoste den første prøveboringen og betale et kontant beløp.
4.Majas" eier, en tysker, reagerte raskt efter at avtalen var undertegnet.
5.(AP) Israel har undertegnet avtaler med Kina om våpenkjøp til en verdi av tre milliarder dollar og har sendt militærrådgivere for å gi opplæring i bruk av utstyret, skriver det britiske tidsskriftet Janes Defence Weekly.
6.(NTBs medarbeider Fritz Hansen) En norsktysk kontrakt til en verdi av flere milliarder kroner blir undertegnet med det første, opplyste fungerende byråsjef Einar Hellum i det norske forsvarsdepartementet til NTB.
7.(New York Times) Den ikkeangrepspakt SydAfrika har undertegnet med Mocambique har ført til forbitrelse og frustrasjon blant endel svarte, fordi regjeringen synes å være villig til å forhandle med svarte revolusjonære utenfor landets grenser men ikke med representanter for de svarte hjemme.
8.(RuhrgasStipendium) som ble undertegnet som en kulturavtale mellom Forbundsrepublikken Tyskland og Norge i Munchmuseet i januar i år.
9.Arbeiderbladets uttalelser om hvorledes påtalemyndigheten vurderer saken, er grepet fullstendig ut av luften, heter det i pressemeldingen, som er undertegnet av statsadvokat Lars Frønsdal.
10.Av mer enn 1200 som har undertegnet, er det ikke så mange som ti som har trukket underskriften tilbake.
11.Da kontrakten ble undertegnet var det under den muntlig klare forutsetning at virksomheten kunne fortsette mer enn ett år.
12.De idealer som motiverte dem som undertegnet Atlanterhavspakten lever i beste velgående.
13.Den ble undertegnet av presidenten før helgen.
14.Det er bare undertegnet en avtale som skal gjelde frem til mars neste år.
15.Dette dokument har Norge undertegnet og ratifisert, for derefter, efter min mening, å gi blanke blaffen.
16.Dette utbrøt aktor i Hålogaland lagmannsrett i Kirkenes, statsadvokatfullmektig Rolf Eidissen, da Oddvar Majala sa at han undertegnet selvangivelsen på kontoret til ligningssjefen i Måsøy efter at han var blitt fortalt at innskuddene manglet.
17.For fire år siden undertegnet Bislettalliansen kontrakt med TVselskapet ABC.
18.Har folk som undertegnet Charta 77, latt seg presse til å trekke underskriften tilbake ?
19.Hvem har undertegnet appellen ?
20.Hvis det dreier seg om dokumenter og brev som Quisling har undertegnet i egenskap av offentlig person - statsråd eller regjeringssjef - er det efter loven helt klart at det er offentlig eiendom.
21.I OL er det ikke snakk om penger i det hele tatt, bare det å bidra til seier for Norge, erklærer den tidligere Fredrikstadspilleren, som nylig har undertegnet en ny toårs kontrakt med sin arbeidsgiver i Bundesliga.
22.I avtalen som er undertegnet, har vi fått løfte om at ansatte i Linjegods skal få fortrinnsrett ved nyansettelser i Autotransit, men vi har ikke fått noen garanti for at Linjegodsansatte sikres arbeide, sier tillitsvalgt Aud Gundersen, som presiserer at de ansatte ikke ønsker å straffe eller skade bedriften gjennom politisk streik, men å markere sitt syn.
23.I løpet av kort tid vil alle VIFspillerne har undertegnet nonamatørkontrakter, forteller VIFformann Tor Jørgensen.
24.Jeg ble nokså overrasket da Bjørn ringte søndag kveld og fortalte at han hadde undertegnet kontrakt med STIF, forteller Kolbotns oppmann Hans Nauen.
25.Jeg skal forsøke å få undertegnet kontrakten med Peugeot kommende torsdag, men det er avhengig av at direktøren for laget, Roland Berlant har anledning til å komme til Norge.
26.Jeg var ikke klar over at de nordiske utenriksminstre har undertegnet en henstilling om boikott av kulturelt og idrettslig samkvem med SydAfrika.
27.Men så lenge en endelig kontrakt ikke er blitt undertegnet med Nippon Kokan, mener jeg Horten Verft bør få oppdraget, sier Hansen.
28.Og så er det da undertegnet av en masse mennesker, som for eksempel Raymond Severson, Anna Brenden, Hazel Johnson, Bertha Mann og en masse andre.
29.Og vi har ikke råd til å gi fra oss to poeng hjemme i den rekordjevne tetstriden med LSK, en fight som virkelig skjerper spillerne, sier Tor Jørgensen, som ellers kan opplyse at fire spillere nå har undertegnet nonamatørkontrakter med klubben.
30.Tiden Forlag undertegnet kontrakten om" Rosens navn" våren 1983.
Your last searches