Norwegian-English translation of ungtre

Translation of the word ungtre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ungtre in English

ungtre
botanikknoun sapling
Similar words

 
 

More examples
1.Jegerne fikk da heller ikke ferten av oss, elgene så hverken de eller vi, så vi kan fortsatt regne med avgnagde topper av ungtre ved neste inspeksjon utpå våren.
Your last searches