Norwegian-English translation of uniform

Translation of the word uniform from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uniform in English

uniform
klærnoun uniform
Synonyms for uniform
Derived terms of uniform
Similar words

 
 

Wiki
En uniform er et antrekk som er standardisert for å skape ensartethet, fellesskap og identifikasjon for en organisasjon eller gruppe. En uniform har ofte elementer som viser bærerens rang og/eller funksjon i fellesskapet. Yrkesgrupper som ofte bærer uniform er militære, politi, vektere, brannkorps, skipsmannskap, buekorps, tjenere, og fanger.

More examples
1.Men jeg visste jo at det stemte, og det var fort gjort å finne anordningen av 15. april 1942 som legaliserte inngåelse av nye ekteskap for gifte nordmenn, både med og uten uniform.
2.(AP) Grensevaktens uniform er kinesisk i snittet.
3.Det var i høyeste grad forståelig at nordmenn reagerte på tyskere i uniform her i landet så kort tid efter krigens avslutning.
4.Hadde jeg spurt henne om hun ville ha sin manns gamle uniform, hadde hun sikkert sagt at jeg bare kunne kaste den, sier Syse, og fastholder sin oppfatning om at alt sammen var herreløst gods.
5.Hva slags uniform bærer gravide kvinner ombord ?
6.Ja, da jeg trakk i uniform og far innså at jeg kanskje ville dra ut i en krig som kunne koste hans eneste sønn livet, fikk jeg mange beviser på hans hengivenhet.
7.Jeg fikk høre at å bli tatt under fluktforsøk i tysk uniform som var laget i leiren, ville ende med den verst tenkelige skjebne.
8.Og det vrimler av folk i uniform ?
9.Ved siden av det å trekke i Marinens uniform for første gang i 1925, har dette vært den største opplevelsen i mitt liv, sier Storheill.
10.Vi bar begge uniform.
11.51 ifjor (derav ni i uniform) mot 72 året før.
12.Angriperne skal ha båret en eller annen slags uniform.
13.Bildet er tatt i Fort Reno i 1881 og Madsen har uniform fra 5. kavalleri.
14.Blant annet er det i bankene blitt stor interesse efterhvert for å gi de ansatte mer enhetlig preg med uniform.
15.Da måtte vi imidlertid holde uniform og mat selv, forteller han.
16.De 100 mann som dengang ble sendt over Kjølen bar omtrent samme uniform som den som brukes ved parade og andre større anledninger idag.
17.De hadde sett henne gå bort i følge med to menn i det hemmelige politis uniform, og det kunne jo bare bety en ting.
18.De må bære grå sjakett med flosshatt, eller militær uniform.
19.Den klassiske uniform, hvit jakke og pepitarutede bukser, er sant nok på plass.
20.Derefter vil de selv kunne utøve vold overfor andreSamtidig med denne behandlingen får de vite at de er noe helt spesielt, får litt bedre betaling, litt finere uniform og andrc goder i forhold til medsoldater.
21.Det ble også kastet 660 bukser til samme uniform, nye og gamle, og slitte ryggsekker og 960 helsetrøyer.
22.Det er bedre at elevene møter en general i full uniform som sier sin mening og en fredsarbeider og pasifist som gjør det samme, enn en lærer som prøver å gi uttrykk for begges oppfatninger.
23.Det er lenge siden norske ambassadører slapp å bære uniform, så dermed ble det kjole og hvitt for Værnø.
24.Det fikk undertegnede erfare som i statistsammenheng ble oppkledt i tysk uniform, snauklippet" recht" i henhold til tysk soldathåndbok og var med første dag da en butikkscene skulle tas.
25.Det på tross av at han fire ganger har erklært seg villig til å trekke i uniform.
26.Det som man efter all rimelighet må anta er at general BullHansen ikke har tenkt at skifting til uniform skal skje i arbeidstiden.
27.Det var en tid da mange av dem nektet å trekke i militær uniform.
28.Det virker nærmest som om de er kontorfolk i uniform.
29.Dette er deres uniform på samme måte som nypresset dress, hvit skjorte og slips er for den vanlige embedsmann i vestlige hovedsteder.
30.Dette gjelder bl.a. fri telefon, fri uniform og vanlige personalrabatter.
Your last searches