Norwegian-English translation of union

Translation of the word union from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

union in English

union
politikknoun union
Synonyms for union
Derived terms of union
Similar words

 
 

Wiki
Union (av kirkelatin unio, «enhet», fra unus, en) betegner en sammenslutning, en forening eller et forbund av politiske, private eller kirkelige enheter med felles mål. - Unioner av stater - Den europeiske union - Personalunion - Kalmarunionen og senere skandinaviske unioner (Danmark-Norge, Sverige-Norge) - Politiske partier - CDU og CSU kalles i Tyskland unionspartiene - Unionister (Nord-Irland) - Økonomiske unioner - ØMU - Annet - Union papirfabrikk i Skien - I matematikken er union en mengdeoperator - Union er en kommando i programmeringsspråket SQL - Union båtmotor.

More examples
1.Den vesteuropeiske union byr den egnede ramme for dette samarbeidet.
2.Slik lød enkelte kommentarer efter at EFparlamentet nylig med overveldende flertall vedtok det såkalte Spinelliprosjekt om en europeisk politisk union.
3.(New York Times) The Union Carbide Corp. opplyste på en pressekonferanse i Danbury i Connecticut igår at en inspeksjon av datterselskapet i Bhopal i India i 1982 avdekket alvorlige problemer knyttet til utstyret og sikkerheten ved bedriften.
4.Den samarbeidsavtale som Bergen Bank, SE Banken og Union Bank of Finland har inngått i Scandinavian Banking Group er efter min mening en fin konstruksjon, men den bygger bl.a. på gjensidige eierinteresser.
5.Det er i denne sammenheng fremkommet - på europeisk side tanker om organiseringen av et europeisk forsvarsamarbeide, for eksempel innenfor rammen av Den vesteuropeiske union.
6.Det er ingen tvil om at katastrofen svekker investeringslysten, sier Union Carbides tidligere styreformann, Kennet Rush.
7.Det er klart at da det tyske sikkerhetsråd og Den vesteuropeiske union opphevet begrensningen for VestTyskland hva angår bevegelser nord for 61. breddegrad, så fikk dette innvirkning på tyske taktiske disposisjoner.
8.Det er naturligvis ingen som mener at et mer omfattende forsvarsamarbeide i Den vesteuropeiske union kan erstatte NATOsamarbeidet.
9.Det første og meget viktige skritt ble tatt under den store konferansen som ble holdt i Oslo i august, hvor European Blind Union ble stiftet.
10.Dette er det mest omfattende økonomiske samarbeide som er etablert i Norden efter krigen, sa adm. direktør Egil Gade Greve i Bergen Bank, da han igår presenterte en omfattende samarbeidsavtale som er inngått mellom Bergen Bank og de største banker i Sverige og Finland - Skandinaviska Enskilda Banken og Union Bank of Finland (Föreningsbanken i Finland).
11.Før Elektro Union kom inn i bildet, var Bendiksen A / S et selskap omtrent midt på treet.
12.Hvis Den vesteuropeiske union (VEU) utvikles til et aktivt forsvars og nedrustningsforum, må man finne måter å trekke inn de NATOland som idag ikke er med i Vestunionen, for å unngå uheldige virkninger for NATOsamarbeidet.
13.Hvis vi ikke får større bevilgninger til vedlikehold, er det virkelig bekymringsfullt, sier slusevokter Jon Morris ved Tyrley Sluser i Shropshire Union Canal.
14.Norsk Hydro ser derfor klare muligheter for at kjøpet av Union vil øke markedsmulighetene for kullsyren fra Herøya, sier Petter Christoffersen.
15.Oslo har fått en kristensosialistisk union, sier Høyres samferdselspolitiske talsmann Jon Lyng til Aftenposten.
16.SE Banken og Union Bank of Finland.
17.Ved siden av den omfattende treningen av medarbeidere, er det klart avtalen med Skandinaviska Enskilda Banken og Union Bank of Finland i Scandinavian Banking Partners.
18.Vi kan ikke kommentere søksmålet eller si hva vår reaksjon kommer til å bli, før vi har sett det, sier en talsmann for Union Carbides hovedkvarter i Danbury, Connecticut.
19.21) En pk. husholdningspapir fra Union Co. To kg.
20.Aarøy var norsk representant i Union dAssureurs des Credits Internationaux, styremedlem i flere perioder og president i en periode.
21.Akka Kongressmappe fra Akka Produkter A / S. Husholdningspapir fra Union Co. ViTo vitamintabletter fra Weiders Farmasøytiske A / S.
22.Akka Kongressmappe fra Akka Produkter A / S. Husholdningspapir fra Union Co. ViTo vitamintabletter fra Weiders Farmasøytiske AS.
23.Akka kongressmappe fra Akka Produkter A / S. Husholdningspapir fra Union Co. ViTo vitamintabletter fra Weiders Farmasøytiske A / S.
24.Alle partier erklærer seg imidlertid som overbeviste europeere, også kommunistpartiet - som har mannen bak Spinelliplanen om europeisk politisk union i sine rekker.
25.Allerede onsdag stod Union Carbide, som mener at hovedansvaret påhviler den lokale ledelse for datterselskapet i Bhopal, overfor erstatningskrav på 35 milliarder dollar.
26.Anderson kom til Bhopal fra Bombay der han igår hadde hatt samtaler med representanter fra Union Carbides indiske datterselskap for å drøfte utbetaling av erstatninger til ofrene.
27.Andre store norske eksportører er Borregaard, Saugbrugs, Petersonkonsernet og Union.
28.Anlegget er basert på en prosess utviklet av Union Carbide.
29.Anlegget i Bhopal var bygget som en kopi av Union Carbides fabrikk i Institute, West Virginia.
30.Arne Bendiksens selskap kjøpte aksjene i TMO fra Elektro Union i desember 1981.
Your last searches