Norwegian-English translation of unison

Translation of the word unison from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

unison in English

unison
allmenn? unison
Synonyms for unison
Similar words

 
 

Wiki
Unison er det samme som «enklang». Det brukes om musikk der alle synger eller spiller de samme tonene. Det omfatter også slike oktav-forskjeller som beror på stemmenes eller instrumentenes leie.

More examples
1.Cafe Norge" - 17.maiprogrammet i fjernsynet som spleiset nordmenn og innvandrere i felles feiring av dagen og til og med inkluderte unison avsynging av fedrelandssangen har falt mange nordmenn tungt for hjertet.
2.Han så for eks. hen til at forbundet ikke hadde arbeidet aktivt for å skille politi og påtalemyndighet - hvilket var en unison landsmøteinnstilling for fire år siden.
3.I denne saken blir det stadig gjort forsøk på å skape inntrykk av at det er unison enighet mellom Oslo kommune, bydelsutvalgene og berørte beboere om å føre linjen gjennom Østmarka.
4.Ifølge Ottaway ønsket Austin at dødsattestene skulle vise at Bishop, utenriksminister Unison Whiteman og to fagforeningsledere døde av skuddsår under en skuddveksling.
5.Imidlertid er det ikke en unison opinion som står bak Reagans MellomAmerikapolitikk.
6.Nå hersker det nærmest en unison enighet om problemene, man har bl.a. øremerket kvinnenes problemer, undervisning, kommunikasjon, urbanisering, immigrasjon og det økende antall av eldre mennesker i flere land.
7.Når man føler et visst eiendomsforhold til programmet, er det på tide å kutte ut, predikerer herrene Røe og Grevsgard i sedvanlig unison harmoni.
8.Nærmest unison er dog enigheten om at mannen er dyktig, både som medisiner og administrator.
9.Oljeselskapene viker ikke tilbake for gode overskudd og unison fremferd.
10.Så da det var spørsmål efter" gnager på tre bokstaver", svarte de synkront" AUD !" og avga samtidig en unison kjærlighetserklæring til sin moderlige kollega.
11.Begge kryssordløsere har unison glede over to spørsmål om mat.
12.Det hersker nærmest unison enighet om at basis må være et godt fungerende offentlig helsevesen.
13.Efter unison kritikerjubel tok det merkelig nok flere uker før publikum for alvor fant veien til Chateau Neuf og fylte huset.
14.Sjelden hadde troen på å treffe en" elefant" sjargong for en uvanlig stor oljeforekomst - vært så unison.
Your last searches