Norwegian-English translation of unnskyldelig

Translation of the word unnskyldelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

unnskyldelig in English

unnskyldelig
beklageligadjective excusable, forgivable, pardonable
Similar words

 
 

More examples
1.Det anføres mangelfulle domsgrunner, og Riksadvokaten mener det er uriktig lovanvendelse når herredsretten er kommet til at tiltaltes rettsvillfarelse er unnskyldelig.
2.Herredsretten la til grunn unnskyldelig rettsvillfarelse, da soldaten ikke kjente den såkalte NORCOordre nr. 10 / 79.Den annen sak gjaldt en FNsoldat som i Stjørdal og Verdal herredsrett var blitt frifunnet for å ha promillekjørt et militært kjøretøy i sin fritid - men iført uniform.
3.Unnskyldelig, men Det er altså unnskyldelig at vanlige lesere og fjernsynsseere kan tro at Langslet nær sagt bare arbeider med kringkastingssaker.
4.De burde kanskje ha visst at loven krever at det beregnes merverdiavgift, men denne uvitenhet er unnskyldelig, mente forsvareren.
5.Bratteruds forsvarer, høyesterettsadvokat Tor Kindem, sa i sin prosedyre at tiltalte måtte frifinnes på grunn av unnskyldelig rettsvillfarelse.
6.De to mener selv at de ikke var klar over reglene eller at de har tolket dem galt, men på et så sentralt punkt i lovgivningen om merverdiavgift kan de ikke påstå unnskyldelig rettsvillfarelse, mente aktor.
7.De to tiltalte ble imidlertid frikjent på grunn av" unnskyldelig rettsvillfarelse".
Your last searches