Norwegian-English translation of unntatt

Translation of the word unntatt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

unntatt in English

unntatt
utenomother except, not including, leaving out
Similar words

 
 

More examples
1.Alle skriver på veggene unntatt jeg.
2.De frigjorte krefter i atomet har forandret alt, unntatt vår måte å tenke på.
3.Inntrykket vil bli at kvinnene i andre nordiske land, unntatt Island og Færøyene, har gjort seg mye mer gjeldende enn norske kvinner.
4.Norden er atomfritt - unntatt Sovjet.
5.Slipp Fossene løs - det er låst" spilles, unntatt lørdag, hver dag inntil onsdag.
6.Typisk utfartsterreng som Trondheim Bymark burde likevel vært unntatt fra skogproduksjonsloven av 1965.
7.(Kapitel 24, vers 30) Og si til de troende kvinner, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vlse sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.
8.(som gjelder samtlige skader unntatt legemiddelskadene) er de offentlige helsemyndigheters ansvar.
9.Det er absurd at nettopp de mennesker som mest høylytt krever en inntektsfordeling som står i forhold til arbeidets resultater, selv er unntatt fra dette prinsipp, sier en ekspert i arbeidsrett, Neca Jovanov.
10.Det må da være storartet å være humorist i Dagbladet bortsett fra Dusteforundet er det jo ikke konkurranse fra noen unntatt når Andreas Hompland garper utav seg et morsomt vondord, sånn en gang i måneden ?
11.Dette skal dekke alt unntatt lønninger, forteller ungdomsskolerektoren.
12.Fremskrittspartiet unntatt som vil bygge ned eller" rasere" velferdssamfunnet.
13.I løpet av de to kampene var det jeg som slo alle grep unntatt ett, og allikevel tapte jeg.
14.Indre forhold i trossamfunn er unntatt i loven.
15.Jo - alle unntatt jeg for jeg kommer fra Tollnes mellom Skien og Porsgrunn.
16.Og i likhet med for eksempel ABCbøker er slike hjelpemidler unntatt offentlig godkjennelse.
17.Slik det nå ser ut, flyter alt i Oslotrafikken, unntatt trafikken.
18.Tellerskrittene går for fullt alle dager unntatt lørdag og søndag.
19.Unntatt om havestell, kanskje, sa Jørgensen.
20.Vi er klar over at handelen neppe er fornøyd med en slik avgjørelse, men vi mener at når de øvrige meieriprodukter, smør, ost o.l. er unntatt fra bestemmelsene om maksimalpriser, så kan kjøpmannen selv beregne en avanse som kompenserer for omkostningene, sier Halvorsen.
21.Vi har sendinger hver morgen unntatt onsdag og i helgene.
22.Vi må ikke glemme at Arbeiderpartiets regjeringer sørget for skatteskjerpelse hvert år - unntatt valgår - ved å unnlate å justere progresjonsgrensene når inflasjonen drev inntektene opp, uten at det innebar øket kjøpekraft.
23.Vi søker nå dispensasjon for de som betjener Grenlandsområdet, slik at de blir unntatt fra streiken.
24.... alle kan delta i OL, unntatt :... de som i utøvelse av idrett efter IOCs oppfatning har gått mot fairplayprinsippet SÆRLIG ved bruk av doping eller vold.
25.02 / 44 00 10 er åpen mellom kl. 13 og 15 samt fra 18 til 20 alle dager unntatt lørdag og søndag.
26.128) - alle unntatt Sigmund Kjos -"... finner det vanskelig å anbefale innføring av et lavere tak for opptjening av tilleggspensjonsrettigheter i folketrygden, dersom slike tiltak blir uten betydning for store deler av målgruppen...
27.1983undersøkelsen skiller seg fra den i 1973 ved at den også omfatter radioens P2, utenlandsprogrammet og distriktssendingen unntatt Østfold, Buskerud, NordTrøndelag og de samiske sendingene.
28.AT Arbeiderpartiet går imot avtalen med de kommunalt ansatte og deres organisasjoner, er vel strengt tatt ikke annet enn man måtte kunne vente av et parti som er motstander av alt - unntatt å øke skattene.
29.AV totalt 4050 saker vi har satt søkelys på, er alle løst - unntatt en.
30.Aftenposten pleier alltid å nevne navn på minst en skuespiller, her er vi unntatt fra det.
Your last searches