Norwegian-English translation of unormal

Translation of the word unormal from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

unormal in English

unormal
aksjonadjective unnatural, abnormal
  oppførseladjective deviant, deviate, deviating, abnormal
  abnormadjective aberrant, abnormal, anomalous, unusual, irregular
Synonyms for unormal
Similar words

 
 

More examples
1.Amalie lever" er også en hyldest til en kunstner som ble erklært unormal, fordi det ble mer og mer vanskelig å være forfatter, mor og hustru samtidig.
2.Alle meldinger om epidemier rapporteres til et internasjonalt organ i Paris, der er man raske med å si fra ved enhver unormal utvikling.
3.Derefter vil vi følge de fastlagte rutiner gjennom å se om bl.a. brytere og spaker i cockpiten står i noen unormal stilling.
4.Det varierer, men som oftest begynner det med uro og unormal oppførsel, som går over i aggressivitet og en rasende fase, som igjen kan ende i en paralytisk tilstand - og efter to uker er det døden.
5.Det å kunne skille mellom normal og unormal behåring er viktig, spesielt der økt hårvekst kan være et tidlig tegn på alvorlig sykdom, selv om slike tilstander er meget sjeldne.
6.Efter en periode med unormalt sterk dollaroppgang, kan sentralbankenes aksjon føre til en like unormal nedgang i dollarkursen på kort sikt.
7.En slik unormal vag uttalelse skjønner jeg godt, fordi det er vanskelig å mobilisere argumenter for å opprettholde et system som var tilpasset et helt annet boligmarked enn dagens.
8.Da Aftenposten tok en telefonrunde i morgentimene idag, hadde flere firmaer registrert stigende og unormal stor pågang.
9.Den er et akseptert middel til beskyttelse mot unormal priskonkurranse.
10.Den nye forskningen antyder at et virus kan sette i gang celleveksten uten å gå den normale veien om" låsen", og dermed gi beskjed om en ustoppelig, unormal celledeling.
11.Dette bekrefter det inntrykk man allerede har om kystbefolkningens aktpågivenhet og årvåkenhet når det gjelder unormal virksomhet langs kysten, mener Marops.
12.Forskerne nevner tre forskjellige typer av unormal opptreden som en overbelastning av hjernebarkens" cellesystem" kan føre til.
13.Han bekrefter at Veterinærinstituttet er interessert i å undersøke alle slags pattedyr som er selvdøde i dette område, dessuten de som blir avlivet på grunn av sykdom eller unormal oppførsel.
14.Hele Raufoss ble skaket opp av det kraftige smellet fra fabrikkområdet, og på bedriften forsto man umiddelbart at eksplosjonen var unormal ; bygningene i nærheten fikk rystelser.
15.Hos ham merket vi en unormal utvikling allerede fra han var 68 uker gammel.
16.I motsetning til tidligere sovjetisk praksis er innholdet av den sovjetiske henvendelsen til CIO blitt referert til tidligere, gjennom en erklæring fra Moskva som beskyldte amerikanerne for å føre en antisovjetisk kampanje og skape en unormal situasjon, som er et brudd på det olympiske charter.
17.Idag lærer de arbeidsvaner, uten tilbudet falt de inn i en unormal livsrytme.
18.Ikke veier de noe heller - og det kan altså være deg eller dine som får smake huggormgiften neste gang, eller får en unormal reaksjon på insektstikk for eksempel.
19.Ingen synes imidlertid å spørre seg hvorfor denne hårveksten ansees for å være til sjenanse - og om den virkelig er unormal.
20.Og den er også et forsøk på å utforske grenselandet mellom en uhyre sterk kunstnerisk uttrykkstrang og" unormal" livsførsel.
21.Situasjonen i NordIrland har vært unormal de siste 15 år, med nær sammenhengende vold og terror, men skolebarn flest er forbausende normale.
22.Skattyderen med" unormal" høy gjeld i forhold til inntekten må imidlertid betale høyere skatt fordi bruttoskatten øker mer enn den direkte skatteletten.
23.Statsminister Felipe Gonzalez har karakterisert mangelen på diplomatiske forbindelser som unormal og ved flere anledninger sagt at slike forbindelser vil bli opprettet i en ikke altfor fjern fremtid.
24.Til sammenligning ble det på tilsvarende måte undersøkt 113 kvinner som hadde søkt lege på grunn av unormal hårvekst.
25.Vanligvis vil den situasjonen som myndighetene nå betegner som normal og under kontroll, være ganske unormal og gi grunn til bekymring.
26.Ved Lundes undersøkelse viste det seg at fire av 213 kvinner var feilaktig klassifisert som normale hva hårvekst angikk og en som unormal.
27.Vi kan ikke planlegge for en unormal situasjon, og hvis vi nå skulle kutte ned på antall studenter og det likevel viser seg å bli behov for dem på lengre sikt, vil vi virkelig være ute å kjøre, svarer dr. Baramki.
28.Alle viser en unormal høy grunnvannsstand.
29.De to psykiatrisk sakkyndige som har undersøkt kvinnen, konkluderte i sin rapport med at hun har en avvikende, unormal personlighet, men hun er ikke psykotisk.
30.Den ble skapt i en helt unormal situasjon, og hva som senere skjedde, viser bare en naturlig norsk partipolitisk utvikling.
Your last searches