Norwegian-English translation of uopprettelig

Translation of the word uopprettelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uopprettelig in English

uopprettelig
allmenn? FATAL
Similar words

 
 

More examples
1.Forferdelig og uopprettelig !
2.Angsten føder og nærer seg på selvopptatthet, den det gjelder ser på seg selv som enestående på grunn av sin edle angst, sin merkelige skjebne som en dag skal ramme ham uopprettelig.
3.Beskjæringen har ifølge Kohl allerede ført til uopprettelig skade.
4.Den forvrides og forkrøples på veien til ytre suksess, nei, den lemlæstes uopprettelig.
5.Det er en tragisk historie om dager og tid som tapes, uopprettelig, og det var en nydelse å lytte til de to skuespillernes lavmælte, intense spill, intruert av Knut Johansen.
6.Det gjelder å hindre at denne virkelighetsflukten enda en gang skal kaste oss inn i en uopprettelig katastrofe.
7.Dødsstraff er uopprettelig.
8.En splint som holdt båndet på plass var røket, men skaden er forhåpentligvis ikke uopprettelig.
9.For den skog som allerede er rammet, er skaden uopprettelig.
10.I mellomtiden er arbeidet for Afghanistan påført uopprettelig skade, og den mann som har båret de største byrder, har fått sitt navn og rykte trukket ned i skitten.
11.Uopprettelig skade vil bli resultat.
12.Anlegget Schafteløkken, med tradisjoner tilbake til år 1800, utgjør et karakterfullt trekk i Frognermiljøet, foruten å være bygningshistorisk interessant, og en rivning ville bety et uopprettelig kulturhistorisk og miljømessig tap.
13.Det vil være et uopprettelig feilgrep av byens politikere å vedta den planlagte utbyggingen av Grønliåsen !
14.Efterpå havner de tidligere innsatte på den andre siden av et uopprettelig skille mellom straffet og ustraffet.
15.Eldstemann, førsteklassingen Olav, ble født med en hørselsskade som er uopprettelig.
16.Landsmøtet og forbundsledelsen har nå bragt en skam og vanære over vårt forbund som nærmest må ansees som uopprettelig, sier tidligere formann Leif Vetlesen i Norges Krigsseilerforbund, efter at forbundets landsmøte i Bergen nylig vedtok å stadfeste eksklusjonen av Ingvald Wahl.
17.Politiet står i fare for å trå feil og gjøre uopprettelig skade.
18.Treholts medlemskap i Arbeiderpartiet ville gjort en slik utvikling fullt mulig, og da ville Norges forsvar blitt utsatt for maksimal og uopprettelig skade.
Your last searches