Norwegian-English translation of ur

Translation of the word ur from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ur in English

ur
tidnoun clock
Synonyms for ur
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg ser i aftenavisen at beboerne på Majorstuen savner et" offentlig" ur på Valkyrie plass.
2.Med slike ur kan man ta en titt på TV når man reiser hjem med bussen, venter på toget eller sløser bort tiden i overfylte heiser, hevdes det.
3.Alle ur er av gull og sølv og noen har lenke.
4.Armbåndsur med TV vil gjøre TVtitting til en like vanlig foreteelse som å se på klokken, melder Norges Urmakerforbunds tidsskrift" Ur".
5.Av olika skäl tvingades samarbetspartnern, Europafilm, att dra sig ur och kanalen beslöt då att själv bekosta produktionen.
6.Bedømmelseskomiteen besluttet på sitt møte i Oslo mandag å gi Sandström prisen for hans requiem" De ur alle minnen fallna" til tekst av Tobias Berggren.
7.Blåtrikkene hadde store ur, mens de grønne trikkenes klokker var noe mindre, forteller han.
8.Bulgaria har solgt 35% flere juveler i 1983 enn året før, og Cartiers ur til cirka 20 000 kroner, har og gått som varmt hvetebrød, forteller Nynorsk Pressekontor.
9.Da røbet Alexanders verden sitt mysteriøse liv i klingende ur og statuetter, i lysekroner og skjulesteder under tunge bord.
10.De förlöste den nordiska guldålderns författare ur mecenatoch sinekursberoendets fängelse och gav dem en marknad, och därmed en publik.
11.Deiera forslag ur reduskjon av jordbruksstøtta ber også preg av dette.
12.Den sorte hest på gul bunn er varemerke som skal galoppere verden rundt, på solbriller, ur, penner og lightere.
13.Dessa rader är ett fragment ur romanen" Saara" av Hannu Aho (f. 1948) - en ung prosaist i Tammerfors, utgiven 1977.
14.Det biologiske ur er ikke helt upåvirkelig.
15.Det biologiske ur har i seg en innebygd automatikk som virker uansett ytre forhold.
16.Det er Norges Urmakerforbund som melder dette i fagbladet Ur.
17.Det er et biologisk ur som styrer det hele.
18.Dyre ur er populære.
19.Efter mitt skjønn kunne vi også trenge et ur på Wessels plass, hvor tusener av travle mennesker hver eneste dag venter på buss og trikk, sier en eldre kvinne fra Bygdøy.
20.En type for skare, en annen for løsere sne, og en tredje for kjøring vår og høst, når sneen veksler med stein og ur.
21.Er det et ur borte, så ring den ærlige finner.
22.Et gammelt ur med svakheter og unoter.
23.Fire av de ansatte ved politikammeret fikk" Politikammerets ur" ved samme anledning.
24.For bransjer som ur og optikk og gullsmedvarer har man utarbeidet spesielt utstyr som brett og montre.
25.Foruten vakre ur, briller, penner, lightere og skjerf, kommer Cartier nå med parfyme.
26.Fra Japan kom 75 millioner, mens urnasjonen Sveits kom på tredjeplass med 30 millioner ur for eksport.
27.Frivillige fra Skjåk Røde Kors hjelpekorps dro ut på leting, og efter bare 40 minutter ble 23åringen funnet død i en ur omtrent midt oppe i fjellsiden.
28.Helt ned i 750 kroner vil man kunne betale for slike ur efterhvert, ifølge en amerikansk forskningsrapport.
29.Hva vår virkelighetserindring angår, sammenligner Grass denne såvel med en ur som en løk.
30.Hverken tid eller sprog står stille, intet ur går bakover.
Your last searches
ur