Norwegian-English translation of urokkelighet

Translation of the word urokkelighet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

urokkelighet in English

urokkelighet
allmennnoun steadfastness
  oppførselnoun determination, resoluteness, persistence, tenacity, doggedness, determinedness, inflexibility
Similar words

 
 

More examples
1.Er det trærnes jevne sus eller tømmerets mørke urokkelighet som griper oss og roer oss ned ?
2.En slik taus urokkelighet har vi ikke råd til når det gjelder situasjonen i Norskehavet.
Your last searches