Norwegian-English translation of usvikelig

Translation of the word usvikelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

usvikelig in English

usvikelig
allmenn? unflagging
Similar words

 
 

More examples
1.1984" er en nyfilmatisering som forholder seg trofast overfor de lange linjer i Gerorge Orwells antiutopi og som med usvikelig fornemmelse fanger inn dens kvelende totalitære atmosfære.
2.Et usvikelig tegn på optimisme er det da at vi tross dette holder fiskerimesse.
3.Men som idealister med usvikelig tro på sitt nye magasin, har dere nå penger til å utgi et neste nummer, redaktør Baardseth ?
4.Allan hadde imidlertid vilje og usvikelig tro på egne ferdigheter.
5.Banksjefen i Bergen er i vigør og glimter til i sprakende engasjement for det han har brent for like siden de første efterkrigsår - en usvikelig tro på det enkelte menneskes evne og vilje til ikke bare å skjøtte seg og sitt, men også å gjøre en innsats for samfunnet.
6.Da vil atombevegelsene med usvikelig sikkerhet komme opp av vannet igjen, like mangehodet velregisserte, profesjonelle og organisert systematiske som før den fatale lørdagen den 21. januar 1984.
7.Deres musikalske hjem, Compass Pointstudioet i Nassau, er blitt et usvikelig kvalitetsbegrep, der bl.a. Grace Jones fant sin reggaeinspirerte identitet.
8.Dette er elementer som med usvikelig sikkerhet dukker opp i spente situasjoner i India.
9.Fay Weldon er usvikelig lojal mot sin heltinne, hundjevelen, men mot slutten av romanen modner handlingen til en konklusjon.
10.Foesvaret er et valgkamptema som usvikelig gir gevinst, hva enten man går inn for uhemmet opprustning eller full nedleggelse.
11.Fra første ungdomsbilde til de siste malerier i 1970årene er denne maleren ekte og usvikelig seg selv.
12.Frankrikes nye statsminister, Laurent Fabius (t.v.), blir karakterisert som usvikelig lojal overfor Francois Mitterrand.
13.Frankrikes nye statsminister, Laurent Fabius (t.v.) blir karakterisert som usvikelig lojal overfor Francis Mitterrand.
14.Han hadde en usvikelig tro på at det nytter, at det er mulig å utvikle en bedre verden gjennom aktivitet og innsats.
15.Han viste dermed en så usvikelig teft for hvor arbeiderbevegelsens hovedstrømning er å finne at han, til mange forbauselse, i 1974 dukket opp som konsulent i Forsvarsdepartementet.
16.Hans tro på det beste i menneskene er usvikelig.
17.Hun arbeidet med usvikelig lojalitet mot alt - unntagen sin egen helse.
18.Jeg er så forferdelig uselvstendig på alle andre områder i livet, sukker Tittit Wolden med en usvikelig selvutslettende holdning, som rimer dårlig med de kraftuttrykk hun produserer på kvisten.
19.Jeg ringer og ringer, uten å komme noen vei, sa han med usvikelig sans for at her bød det seg en anledning av de helt sjeldne.
20.Jeg skulle så usvikelig gjerne ha vært dem en støtte og hjelp i livet, og ikke rote det til for dem med rustne jernplater og skrammel.
21.Med intelligens og usvikelig musikalitet gjorde hun verket til en gripende opplevelse.
22.Med usvikelig lojalitet har han holdt tett - og det kommer han til å gjøre helt til utnevnelsen blir offisiell, i løpet av dagen.
23.Mozarts Adagio og fuge i cmoll og strykekvartetten i Essdur ble fremført sikkert og med usvikelig sans for den wienerklassiske stil.
24.Nok om det ; ved sin opptreden i denne delikate sak har Benkow fremfor alt vist en usvikelig lojalitet overfor sitt parti og den sak som tross alt går foran det meste.
25.Odd Bakken) Festivaldeltagere prøver fiskelykken - med usvikelig hell.
26.Og prøvepublikummet velger med usvikelig sikkerhet den tårevåteste og" deiligste".
27.Oscar, Cesar eller Gullpalmer fra Cannes ikke lenger er noe usvikelig tegn på kunstnerisk kvalitet.
28.Personlig var han inspirerende med et usvikelig humør, sterkt opptatt av alt som rørte seg i samfunnet.
29.Skuespilleren er meget portrettlik, og gir en dekkende fremstilling av en karismatiker med synske evner og med en usvikelig intuisjon for tanker og følelser og behov hos dem han gjerne vil vinne makt over.
30.Usvikelig ekte var også Monica Nielsens fremstilling av den resignerte halvgamle telefonistinnen Viktoria med mye bunden varme.
Your last searches