Norwegian-English translation of usymmetrisk

Translation of the word usymmetrisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

usymmetrisk in English

usymmetrisk
allmenn? asymmetric
Synonyms for usymmetrisk
Similar words

 
 

More examples
1.Det område det her gjelder er nemlig ikke en arkitektonisk organisert plass, men en organisk fremvokset, usymmetrisk plassdannelse uten rette vinkler.
2.Her er han fremstilt med rusket hår og rynket panne, foruten et usymmetrisk proposjonert ansikt med smale, spisse kinn, små øyne og smal munn.
3.Mens tenåringer ofte foretrekker forretninger med lyse farver, plast og usymmetrisk opphengning, vil de voksne gjerne ha et roligere miljø.
4.Ut fra ønsket om å presse en organisk, usymmetrisk plassdannelse inn i et fast organisert geometrisk mønster, kan jeg forstå at arkitektene føler behov for et anlegg som kan aksentuere aksen og danne dens avslutning.
5.Ved slik å gjøre anlegget symmetrisk i oppbyggingen, vil det sett i aksen, f.eks. fra Universitetsgaten fremtre mer usymmetrisk enn det opprinnelige utkast, fordi den venstre side delvis forsvinner bak Nationaltheatret.
6.De uregelmessige S og Cformer gir stilarten et lett usymmetrisk linjespill, som gjerne ble ispedd med sirlige blomster.
7.Usymmetrisk armføring.
Your last searches