Norwegian-English translation of utånde

Translation of the word utånde from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utånde in English

utånde
allmennverb expire
Similar words

 
 

utånde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) utåndeutåndendeutåndet
Indikative
1. Present
jegutånder
duutånder
hanutånder
viutånder
dereutånder
deutånder
8. Perfect
jeghar utåndet
duhar utåndet
hanhar utåndet
vihar utåndet
derehar utåndet
dehar utåndet
2. Imperfect
jegutåndet
duutåndet
hanutåndet
viutåndet
dereutåndet
deutåndet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde utåndet
duhadde utåndet
hanhadde utåndet
vihadde utåndet
derehadde utåndet
dehadde utåndet
4a. Future
jegvil/skal utånde
duvil/skal utånde
hanvil/skal utånde
vivil/skal utånde
derevil/skal utånde
devil/skal utånde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha utåndet
duvil/skal ha utåndet
hanvil/skal ha utåndet
vivil/skal ha utåndet
derevil/skal ha utåndet
devil/skal ha utåndet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle utånde
duville/skulle utånde
hanville/skulle utånde
viville/skulle utånde
dereville/skulle utånde
deville/skulle utånde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha utåndet
duville/skulle ha utåndet
hanville/skulle ha utåndet
viville/skulle ha utåndet
dereville/skulle ha utåndet
deville/skulle ha utåndet
Imperative
Affirmative
duutånd
viLa oss utånde
dereutånd
Negative
duikke utånd! (utånd ikke)
dereikke utånd! (utånd ikke)
Your last searches